Przystąpienie Wenezueli i Libanu do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.52.261

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1963 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 października 1962 r.
w sprawie przystąpienia Wenezueli i Libanu do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sévres dnia 6 października 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 3 Międzynarodowej Konwencji, podpisanej w Sévres dnia 6 października 1921 r., zmieniającej Międzynarodową Konwencję Metryczną, podpisaną w Paryżu dnia 20 maja 1875 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 87, poz. 608), nastąpiło zgłoszenie przystąpienia do powyższej Konwencji przez Wenezuelę dnia 18 listopada 1960 r. i przez Liban dnia 30 lipca 1962 r. 1
1 Oświadczenie zmienione przez oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonej Republiki Arabskiej do Międzynarodowej konwencji metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r. (Dz.U.63.59.326), w którym podaje się do wiadomości, że notą z dnia 15 lutego 1963 r. Ambasada Francuska w Warszawie wyjaśniła, iż podała omyłkowo w swej poprzedniej nocie o przystąpieniu Libanu do powyższej konwencji, co w istocie nie miało miejsca. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.