Przystąpienie Czechosłowacji do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.48.235

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 sierpnia 1962 r.
dotyczące przystąpienia Czechosłowacji do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 12 paragraf 4 Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 60, poz. 359), Czechosłowacja złożyła dnia 31 maja 1962 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia do powyższej Konwencji z zastrzeżeniem niestosowania postanowień jej artykułu 17.