Uczestnictwo Kamerunu, Gwinei i Dahomeju w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.45.222

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 sierpnia 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 lipca 1962 r.
dotyczące uczestnictwa Kamerunu, Gwinei i Dahomeju w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Republika Kamerunu dnia 7 marca 1962 r., Gwinea dnia 30 marca 1962 r. i Republika Dahomej dnia 4 kwietnia 1962 r. notyfikowały Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż uważają się za nadal związane Konwencją w sprawie niewolnictwa, podpisaną w Genewie dnia 25 września 1926 r. (Dz. U. z 1931 r. Nr 4, poz. 21), której postanowienia zostały rozciągnięte na te terytoria przed uzyskaniem niepodległości.