Ratyfikacja przez Polskę Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.49.239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 lipca 1962 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 42 paragraf 5 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r. został złożony Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 13 czerwca 1962 r. polski dokumentu ratyfikacyjny powyższej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne względnie dokumenty przystąpienia do powyższej Konwencji:

Jugosławia dnia 22 października 1958 r.

Francja dnia 20 maja 1959 r.

Austria dnia 18 lipca 1960 r.

Holandia dnia 27 września 1960 r.

Włochy dnia 3 kwietnia 1961 r.

Niemiecka Republika Federalna dnia 7 listopada 1961 r.