Ustalenie obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Radzyminie Sądu Powiatowego w Wołominie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.51.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 września 1962 r.
w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Radzyminie Sądu Powiatowego w Wołominie.

Na podstawie art. 5 § 2 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360, z 1957 r. Nr 31, poz. 133, z 1960 r. Nr 54, poz. 309 i z 1962 r. Nr 11, poz. 54) zarządza się, co następuje:
Obszar właściwości Wydziału Zamiejscowego w Radzyminie Sądu Powiatowego w Wołominie w województwie warszawskim obejmuje: miasto Radzymin, osiedle Marki oraz gromady: Dąbrówka, Kąty Grodziskie, Klembów, Krusze, Kuligów, Obrąb, Radzymin i Zabrodzie.
Traci moc § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1952 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Warszawie (dla powiatu warszawskiego) i Radzyminie oraz utworzenia Sądów Powiatowych w: Piasecznie, Pruszkowie, Nowym Dworze Mazowieckim), Otwocku i Wołominie (Dz. U. Nr 30, poz. 204) w części dotyczącej obszaru Wydziału Zamiejscowego w Radzyminie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.