Ratyfikacja względnie przystąpienie szeregu państw do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hasze dnia 14 maja 1954 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.48.233

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 lipca 1962 r.
w sprawie ratyfikacji względnie przystąpienia szeregu państw do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 31 ust. 2 i art. 32 Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego oraz z pkt 7 b) i pkt 8 Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212), następujące państwa złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne względnie dokumenty przystąpienia do wymienionych aktów międzynarodowych:
Kongo (Leopoldville) 18 kwietnia 1961 r. Konwencja i Protokół

Kambodża 4 kwietnia 1962 r. Konwencja i Protokół

Szwajcaria 15 maja 1962 r. Konwencja i Protokół.