Zmiana obszaru właściwości i organizacji Ośrodka Zamiejscowego w Gorzowie Wielkopolskim Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.51.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 września 1962 r.
w sprawie zmiany obszaru właściwości i organizacji Ośrodka Zamiejscowego w Gorzowie Wielkopolskim Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze.

Na podstawie art. 5 § 2 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360, z 1957 r. Nr 31, poz. 133, z 1960 r. Nr 54, poz. 309 i z 1962 r. Nr 11, poz. 54) zarządza się, co następuje:
(uchylony).
(uchylony).
Tracą moc przepisy § 2 lit. g) i § 3 lit. g) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1957 r. w sprawie ośrodków zamiejscowych niektórych sądów wojewódzkich (Dz. U. Nr 36, poz. 154).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1962 r.
1 § 1 uchylony przez § 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1964 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz powierzenia Sądowi Powiatowemu w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznawania spraw o rozwód (Dz.U.65.2.6) z dniem 8 stycznia 1965 r.
2 § 2 uchylony przez § 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1964 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz powierzenia Sądowi Powiatowemu w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznawania spraw o rozwód (Dz.U.65.2.6) z dniem 8 stycznia 1965 r.