Law Journal

Dodatek do uposażenia oficerów służby sprawiedliwości.

Dz.U.1948.16.112 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1948 r. | Akt utracił moc

Samorządowy Fundusz Wyrównawczy.

Dz.U.1948.16.111 | ustawa z dnia 9 marca 1948 r. | Akt utracił moc

Wymiana not zatwierdzających Umowę między Polską a Węgrami o komunikacji lotniczej z dnia 28 sierpnia 1947 r.

Dz.U.1948.16.110 | oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1948 r. | Akt jednorazowy

Węgry-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Budapeszt.1947.08.28.

Dz.U.1948.16.109 | umowa międzynarodowa z dnia 28 sierpnia 1947 r. | Akt utracił moc

Zajęcia, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobą weneryczną.

Dz.U.1948.15.108 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1948 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dz.U.1948.15.107 | ustawa z dnia 9 marca 1948 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uzyskania zezwolenia na zawodowe wykonywanie czynności handlowych.

Dz.U.1948.13.105 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1948 r. | Akt utracił moc

Przyznanie XX Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U.1948.13.104 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o wyglądzie zewnętrznym pojazdów mechanicznych.

Dz.U.1948.13.103 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1948 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja Umowy o komunikacji lotniczej między Polską a Jugosławią z dnia 22 sierpnia 1947 r.

Dz.U.1948.13.102 | oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1948 r. | Akt jednorazowy

Jugosławia-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Belgrad.1947.08.22.

Dz.U.1948.13.101 | umowa międzynarodowa z dnia 22 sierpnia 1947 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w gminie wiejskiej Letnisko-Milanówek.

Dz.U.1948.12.98 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1948 r. | Akt utracił moc

Moratorium lokalowe dla spółdzielni.

Dz.U.1948.12.95 | ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. | Akt utracił moc

Zmiana dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym.

Dz.U.1948.12.94 | ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. | Akt utracił moc

Kredyty dodatkowe na 1947 r.

Dz.U.1948.12.93 | ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. | Akt jednorazowy

Kredyty dodatkowe na 1946 r.

Dz.U.1948.12.92 | ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie poręki państwowej.

Dz.U.1948.12.91 | ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. | Akt utracił moc

Stypendia dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1948.11.87 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1948 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Radomiu.

Dz.U.1948.11.85 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1948 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Suwałkach Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Ełku.

Dz.U.1948.11.84 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1948 r. | Akt utracił moc

Zakaz wywozu mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych.

Dz.U.1948.11.82 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1948 r. | Akt utracił moc

Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1947.06.28.

Dz.U.1948.11.79 | umowa międzynarodowa z dnia 28 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Pakistanu i Syrii do Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U.1948.10.78 | oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1948 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Sądu Pracy w Szczecinie.

Dz.U.1948.10.76 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1948 r. | Akt utracił moc

Obowiązek społecznego oszczędzania.

Dz.U.1948.10.74 | ustawa z dnia 30 stycznia 1948 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja konwencji między Polską a Czechosłowacją o zapewnieniu współpracy gospodarczej.

Dz.U.1948.10.70 | ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. | Akt jednorazowy

Stopień inżyniera.

Dz.U.1948.10.68 | ustawa z dnia 28 stycznia 1948 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie IV emisji biletów skarbowych.

Dz.U.1948.9.66 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1948 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie egzaminowanych mechaników kinematograficznych do kategorii pracowników umysłowych.

Dz.U.1948.9.65 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1948 r. | Akt utracił moc

Ustalenie opłat za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za lata 1945 i 1946.

Dz.U.1948.9.64 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1948 r. | Akt utracił moc

Zmiana listy rzemiosł.

Dz.U.1948.9.61 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Polskę Układu o patentach niemieckich, zawartego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r.

Dz.U.1948.9.60 | oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1947 r. | Akt jednorazowy

Układ o patentach niemieckich. Londyn.1946.07.27.

Dz.U.1948.9.59 | umowa międzynarodowa z dnia 27 lipca 1946 r. | Akt obowiązujący

Belgia-Polska. Układ o współpracy instytucyj ubezpieczeń społecznych. Bruksela.1947.03.24.

Dz.U.1948.7.49 | umowa międzynarodowa z dnia 24 marca 1947 r. | Akt obowiązujący

Czechosłowacja-Polska. Układ o przyjaźni i wzajemnej pomocy. Warszawa.1947.03.10.

Dz.U.1948.7.47 | umowa międzynarodowa z dnia 10 marca 1947 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie list adwokatów.

Dz.U.1948.6.46 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1948 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądu Grodzkiego w Bodzentynie.

Dz.U.1948.6.45 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1948 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie przyśpieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach o niektóre przestępstwa.

Dz.U.1948.6.44 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1948 r. | Akt utracił moc

Obejmowanie w posiadanie gruntów przez gminę m.st. Warszawy.

Dz.U.1948.6.43 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1948 r. | Akt obowiązujący

Zamiana gruntów, położonych w obrębie pól górniczych.

Dz.U.1948.6.41 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1948 r. | Akt utracił moc

Zmiana instrukcji dla komorników.

Dz.U.1948.5.40 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1948 r. | Akt jednorazowy

Naprawa budynków uszkodzonych wskutek wojny.

Dz.U.1948.5.39 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1948 r. | Akt utracił moc

Rejestracja bibliotek i wypożyczalni książek oraz sprawozdania z ich działalności.

Dz.U.1948.5.38 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1948 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej o charakterze miejskim Zielonka w powiecie warszawskim, województwie warszawskim.

Dz.U.1948.5.37 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1948 r. | Akt utracił moc

Opłaty przemiałowe w naturze.

Dz.U.1948.5.35 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Normalizacja wypieku pieczywa w obrocie reglamentowanym i wolnorynkowym.

Dz.U.1948.5.34 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Przemiał zbóż.

Dz.U.1948.5.33 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1947 r. | Akt utracił moc

Przejściowe powierzenie pracodawcom wypłaty zasiłków rodzinnych.

Dz.U.1948.4.32 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1948 r. | Akt utracił moc

Wysokość zasiłku rodzinnego.

Dz.U.1948.4.31 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1948 r. | Akt utracił moc

Warunki nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.

Dz.U.1948.4.30 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: Regulamin przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych.

Dz.U.1948.4.27 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1948 r. | Akt jednorazowy

Czechosłowacja-Polska. Umowa w sprawie wzajemnego zwrotu mienia wywiezionego po rozpoczęciu wojny. Praga.1946.02.12.

Dz.U.1948.4.25 | umowa międzynarodowa z dnia 12 lutego 1946 r. | Akt obowiązujący