Przystąpienie Panamy do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.52.262

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 października 1962 r.
w sprawie przystąpienia Panamy do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 32 Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212), nastąpiło dnia 17 lipca 1962 r. złożenie przez Panamę dokumentu przystąpienia do powyższej Konwencji.