Przystąpienie Czechosłowacji do Układu w sprawie Antarktyki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.48.237

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2000 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 sierpnia 1962 r.
dotyczące przystąpienia Czechosłowacji do Układu w sprawie Antarktyki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. 1

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XIII Układu w sprawie Antarktyki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 46, poz. 237), Czechosłowacja złożyła dnia 14 czerwca 1962 r. Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki dokument przystąpienia do powyższego Układu. 2
1 Tytuł zmieniony przez pkt 3 obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 2000 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.00.100.1087).
2 Treść zmieniona przez pkt 3 obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 2000 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.00.100.1087).