Law Journal

Zmiana granic powiatów: baranowickiego i stołpeckiego w województwie nowogródzkiem.

Dz.U.1929.37.328 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Przechowywanie taśmy celuloidowej (filmu).

Dz.U.1929.36.327 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie ulgi celnej na nasiona drzew iglastych.

Dz.U.1929.36.326 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych.

Dz.U.1929.36.325 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z roku 1924.

Dz.U.1929.35.324 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie opiekunów sądowych.

Dz.U.1929.35.321 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1929 r. | Akt jednorazowy

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie sierpeckim w okręgu sądu okręgowego w Płocku.

Dz.U.1929.35.320 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic gminy miejskiej Pińsk w powiecie pińskim, województwie poleskiem.

Dz.U.1929.35.319 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Bolechowa w powiecie dolińskim, województwie stanisławowskiem.

Dz.U.1929.35.317 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów lipnowskiego i sierpeckiego w województwie warszawskiem.

Dz.U.1929.35.316 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 61 ustęp ostatni ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym z dnia 23 maja 1924 r.

Dz.U.1929.34.315 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie cennika detalicznej sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1929.33.314 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Turznice w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1929.33.311 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu szczuczyńskiego w województwie nowogródzkiem.

Dz.U.1929.33.307 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Urzędowe badanie zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.

Dz.U.1929.32.305 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1929 r. | Akt utracił moc

Wznowienie działalności komisji weryfikacyjnej dla funkcjonarjuszów państwowych województwa śląskiego.

Dz.U.1929.32.304 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Regulamin przewozowy dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1929.31.301 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Utrata obywatelstwa Państwa Polskiego wskutek niespełnienia obowiązku służby wojskowej.

Dz.U.1929.31.298 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Norwegia-Polska. Protokół Dodatkowy do Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego. Warszawa.1928.04.26.

Dz.U.1929.31.296 | umowa międzynarodowa z dnia 26 kwietnia 1928 r. | Akt obowiązujący

Sposób pobierania opłat za prace meljoracyjne dokonywane przy przebudowie ustroju rolnego.

Dz.U.1929.30.295 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dz.U.1929.30.294 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej Zalesie w powiecie przemyskim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1929.30.292 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie opiekunów społecznych i sposób wykonywania przez nich obowiązków.

Dz.U.1929.30.291 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana wyjaśnień uzupełniających taryfę celną.

Dz.U.1929.30.289 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie ceny sprzedażnej spirytusu bezwodnego do celów napędowych.

Dz.U.1929.30.288 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 1929 r. | Akt utracił moc

Lichwa pieniężna.

Dz.U.1929.28.282 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Taksa notarjalna.

Dz.U.1929.27.275 | ustawa z dnia 23 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Ustalenie siedzib i okręgów sądów grodzkich w powiecie strzyżowskim, w okręgu sądu okręgowego w Rzeszowie.

Dz.U.1929.26.273 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Tytoniowego.

Dz.U.1929.26.271 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie na własność Funduszowi Kwaterunku Wojskowego nieruchomości państwowych.

Dz.U.1929.26.269 | ustawa z dnia 23 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Doręczanie pism sądowych przez policję państwową.

Dz.U.1929.25.268 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. o uwłaszczeniu w województwach wschodnich.

Dz.U.1929.25.267 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Przyznawanie przez Dyrekcję Polskiego Monopolu Tytoniowego kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1929.25.266 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1929.25.265 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Ustalenie warunków, wymaganych dla uzyskania stopnia podporucznika w rezerwie Marynarki Wojennej.

Dz.U.1929.25.262 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż nieruchomości w Wisłoujściu na obszarze W.M. Gdańska.

Dz.U.1929.25.261 | ustawa z dnia 23 marca 1929 r. | Akt indywidualny

Wystawianie skryptów dłużnych i pokwitowań przez osoby, nieumiejące lub niemogące pisać.

Dz.U.1929.25.260 | ustawa z dnia 23 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Pobór rekruta w 1929 r.

Dz.U.1929.25.255 | ustawa z dnia 23 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Hawrylak i Obertyn w powiecie horodeńskim, województwie stanisławowskiem.

Dz.U.1929.24.253 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Przekazanie Komisarzowi Rządu m.st. Warszawy niektórych decyzyj.

Dz.U.1929.24.251 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1929 r. | Akt jednorazowy

Przekazanie Państwowemu Bankowi Rolnemu likwidacji Krajowej Komisji dla Włości rentowych.

Dz.U.1929.24.250 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.

Dz.U.1929.24.249 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowej fundacji pod nazwą "Wieś Kościuszkowska".

Dz.U.1929.24.248 | ustawa z dnia 23 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Opłaty od ogierów, nieposiadających świadectw uznania.

Dz.U.1929.24.247 | ustawa z dnia 23 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej Hajnówka w powiecie bielskim, województwie białostockiem.

Dz.U.1929.23.244 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic Balla Wielka i Wołłowiczowce w powiecie augustowskim, województwie białostockiem.

Dz.U.1929.23.243 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie sądu pracy w Radomiu.

Dz.U.1929.23.242 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie sądu pracy w Lublinie.

Dz.U.1929.23.241 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie sądu pracy w Chrzanowie.

Dz.U.1929.23.240 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie sądu pracy w Częstochowie.

Dz.U.1929.23.239 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1929 r. | Akt utracił moc