Zmiana taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.61.390

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 sierpnia 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 1935 r.
o zmianie taryfy celnej przywozowej.

Na podstawie art. 13 ust. 5 lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) zarządza się co następuje:
Niżej wyszczególnione pozycje i punkty taryfy celnej (przywozowej, zawartej w załączniku do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 732), zmienionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 657) i rozporządzeniami Rady Ministrów: z dnia 26 października 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 872) i z dnia 13 marca 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 17, poz. 93) otrzymują brzmienie następujące:
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło od 100 kg w złotych
I kol.II kol.
24 p. 4 UwagaNasiona i owoce, objęte p. 4, sprowadzane do przerobu fabrycznego, - za pozwoleniem Ministra Skarbu:
a) nasiona sojowe6.305.-
b) nasiona rycynowebez cłabez cła
c) inne2.502.-
26

Uwaga

Kopra, sprowadzana do przerobu fabrycznego, - za pozwoleniem Ministra Skarbu3.803.-
124Tłuszcze zwierzęce surowe, tłoczone, topione, - oprócz osobno wymienionych; tłuszcze odpadkowe; oleomargaryna:
1) skażone9.-15.-
2) nieskażone25.-20.-
211Tłuszcze roślinne (stałe przy 15° C), oprócz osobnej wymienionych, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych:
1) 45% do 21/2%63.-50.-
2) poniżej 21/2%125.-100.-
212Oleje roślinne (ciekłe przy 15° C), oprócz osobno wymienionych, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych 45% i mniej:
1) olej sezamowy250.-200.-
2) inne:
a) skażone44.-35.-
b) nieskażone125.-100.-
Grupa 20.
Tłuszcze, oleje, przetwory tłuszczowe.
215Tłuszcz kostny, również w stanie ciekłym, bez względu na zawartość wolnych kwasów tłuszczowych12.5010.-
UwagaTłuszcz kostny, również w stanie ciekłym, sprowadzany do przerobu na oleinę i stearynę,-za pozwoleniem Ministra Skarbu1.901.50
216Tran i inne oleje, tłuszcze - wszelkich zwierząt morskich, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych:
1) 45% do 21/2%7.506.-
UwagaTran i inne oleje, tłuszcze wszelkie zwierząt morskich objęte p. 1, sprowadzane przez porty polskiego obszaru celnego, skażone1.501.50
2) poniżej 21/2%100.-80.-
221Tłuszcze, oleje, - również uwodornione, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych powyżej 45%, oraz kwasy tłuszczowe, również uwodornione wszystko oprócz osobno wymienionych:
1) roślinne, oprócz uwodornionych19.-15.-
2) zwierzęce, również wszelkich zwierząt morskich; uwodornione65.-52.-
222Tłuszcze, oleje - uwodornione, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych:
1) 45% do 21/2%:
a) skażone1.901.50
b) nieskażone63.-50.-
2) poniżej 21/2%125.-100.-
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie następnego dnia po ogłoszeniu.