Zmiana taryfy celnej przywozowej. - Dz.U.1933.85.657 - OpenLEX

Zmiana taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.85.657

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 28 października 1933 r.
o zmianie taryfy celnej przywozowej.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 25 marca 1933 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 249) postanawiam co następuje:

Niżej wyszczególnione pozycje i punkty taryfy celnej przywozowej, wymienionej w załączniku do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 732), otrzymują brzmienie następujące:

Pozycja taryfy celnej

Nazwa towaru

Cło od 100 kg

I

Zł gr

II

Zł gr

24

Nasiona i owoce oleiste, oprócz osobno wymienionych:

4. rycynowe, sojowe, ziarnka palmowe, sezamowe inne niewymienione nasiona i owoce oleiste

25.-

20.-

Uwaga. Nasiona i owoce, objęte p. 4, sprowadzane do przerobu fabrycznego - za pozwoleniem Ministra Skarbu:

nasiona sojowe

2.50

2.00

inne

bez cła

bez cła

76

Kawa, łupinki kawowe:

1. surowe

370.-

320.-

Uwaga: Kawa i łupinki kawowe, sprowadzane przez porty polskiego obszaru celnego

270.-

270.-

78

Herbata:

2. wszelka inna w opakowaniu:

a) powyżej 2 kg

970.-

775.-

Uwaga: Herbata, objęta p. 2 lit. "a" nin. pozycji, sprowadzana przez porty polskiego obszaru celnego

600.-

600.-

b) 2 kg i mniej:

I. w opakowaniu papierowem z bezpośredniem opakowaniem

1.090.-

875.-

II. w innem opakowaniu z bezpośredniem opakowaniem

1.150.-

925.-

80

Kakao:

1. w ziarnkach lub łamane, łupinki kakaowe, - wszystko surowe, suszone, prażone lub palone

90.-

70.-

Uwaga: Kakao i łupinki kakaowe objęte p. 1 sprowadzane przez porty polskiego obszaru celnego

60.-

60.-

81

tytuł:

Anyż, kmin, kolender, koper, czarnuszka, majeranek:

82

Przyprawy korzenne świeże lub suszone:

4. pieprz czarny, pieprz biały, ziele angielskie, cynamon:

a) niemielone

660.-

530.-

b) mielone, krajane

720.-

580.-

5. goździki, kwiat goździkowy, badian, imbir, kwiat muszkatołowy, gałka muszkatołowa, pieprz turecki w suchych strączkach oraz inne korzenie niewymienione:

a) niemielone

725.-

580.-

b) mielone

775.-

630.-

127

Masło

250.-

200.-

143

Muszle morskie, rzeczne:

3. szlifowane, polerowane: kawałki, płytki, oprócz krążków, również całe muszle:

a) z masy perłowej

250.-

200.-

b) inne

125.-

100.-

161

Minerały zawierające bor

bez cła

bez cła

211

Oleje roślinne stałe przy 15°C, oprócz osobno wymienionych, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych:

1. 2½% i wyżej

62.-

50.-

Uwaga: Oleje, wymienione w p. 1 nin. pozycji, sprowadzane dla celów przemysłowych - za pozwoleniem Ministra Skarbu

12.-

10.-

2. poniżej 2½ %

125.-

100.-

212

Oleje roślinne ciekłe przy 15°C oprócz osobno wymienionych:

1. Olej sezamowy

250.-

200.-

Uwaga: Olej sezamowy - za pozwoleniem Ministra Skarbu

47.-

38.-

2. Inne:

a) skażone

19.-

15.-

b) nieskażone

125.-

100.-

Uwaga: Oleje, objęte p. 2 lit. "b", z wyjątkiem oleju słonecznikowego o zawartości 2½ % i wyżej wolnych kwasów tłuszczowych, przeznaczone do rafinowania, - za pozwoleniem Ministra Skarbu

47.-

38.-

216

Tran i tłuszcz z ryb, fok, wielorybów i innych zwierząt morskich, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych:

1. 2½ % i wyżej oraz ich kwasy

7.50

6.-

Uwaga: Tran i tłuszcz z ryb, fok, wielorybów i innych zwierzaj morskich, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych 2½ % i wyżej, oraz ich kwasy, sprowadzane przez porty polskiego obszaru celnego

1.50

1.50

2. poniżej 2½ %

a) mętne przy temperaturze 15°C i wyżej

37.-

30.-

b) inne

97.-

78.-

222

Wszelkie tłuszcze zestalone, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych:

1. 2½ % i wyżej o punkcie krzepnięcia:

a) 38°C i wyżej oraz ich kwasy

1.90

1.50

b) poniżej 38°C

63.-

50.-

2. poniżej 2½ %

125.-

100.-

299

Związki sodu, potasu:

17. Azotyny:

a) sodowy

37.-

30.-

b) potasowy

15.-

12.-

23. Podchloryn sodu

30.-

24.-

24. Inne nieorganiczne, oprócz osobno wymienionych

125.-

100.-

350

Chlorki etylu, metylu; siarczan metylu:

2. w innem opakowaniu z bezpośredniem opakowaniem

750.-

600.-

353

Kwas acetooctowy, jego estry, kwas chlorooctowy:

2. kwas chlorooctowy

190.-

150.-

376 tytuł:

Sztuczne związki słodzące: sacharyna, dulcyna i ich pochodne; kwas ortoamidosulfobenzoesowy i t. p., służące do wyrobu sacharyny:

403

Organiczne związki barwiące syntetyczne, ich leukozwiązki; laki; nitrozonaftole i ich dwusiarczynowe połączenia, mieszaniny oksyzwiązków aromatycznych z nitrozaminami, dwuazozwiązkami i dwuazoaminozwiązkami; indygo wszelkie

1.250.-

1.000.-

Uwaga: Laki pigmentowe do wyrobu farb artystycznych - za pozwoleniem Ministra Skarbu

190.-

150.-

Uwaga: do poz. 393 - 402. Produkty, objęte pozycjami 393 - 402, mogą być sprowadzane przez urzędy celne, których spis będzie ogłoszony. Do przesyłek tych produktów powinny być dołączone faktury z wymienieniem szczegółowej nazwy chemicznej. W razie niedołączenia wymaganej faktury sprowadzane produkty będą clone według stawki pozycji 403.

534

Wykroje fasonowane na rękawiczki ze skóry w połączeniu z materjałami włóknistemi

5.000.-

4.000.-

559

Obuwie z tkanin jedwabnych, brokatu, lamy oraz materjałów, zawierających domieszkę jedwabiu, szychu, złota, srebra - wszystko z podeszwą skórzaną:

2. inne

12.500.-

10.000.-

Uwaga 1: Obuwie wykonane z różnych materjałów podlega cłu według pozycji, przewidującej materjał o najwyższej stawce, przyczem lakierowane kapki nie wpływają na taryfikacje.

Uwaga 2: Obuwie przybrane wyszyciem, kamieniami nieszlachetnemi, malowaniem i. t. p. podlega cłu według odpowiednich pozycyj z dodatkiem 50 %

Uwaga 3: Obuwie, objęte pozycją 553, z wyciśniętym groszkiem podlega cłu według odpowiednich punktów z dodatkiem

380.-

300.-

Uwaga 4: Obuwie skórzane oraz z innych materjałów, oprócz gumy, z podeszwą gumową, wojłokową i t. p. podlega cłu według odpowiednich pozycyj z dodatkiem 10 %.

Uwaga 5: Skórzane zszyte wierzchy, cholewy na obuwie podlegają cłu według pozycyj, przewidujących odpowiednie skóry w wykrojach, z dodatkiem 30 %.

Uwaga 6: Wierzchy i cholewy zszyte z innych materjałów, niż wymienione w uwadze 5, podlegają cłu według pozycyj, przewidujących odpowiednie materjały, z dodatkiem 20 %.

605

Dywany, chodniki, - wełniane lub półwełniane; materje wełniane, półwełniane, chociażby z domieszką włókien roślinnych, wyrobione na wzór dywanów, o wadze 1 m2 powyżej 1 kg:

3. wiązane supełkowe; strzyżone, oprócz osobno wymienionych

4.250.-

3.400.-

648

Sieci, siatki:

1. sieci do rybołówstwa oraz siatki bawełniane

410.-

325.-

2. siatki żarowe, chociażby nasycone od sztuki

0.25

0.20

3. inne

500.-

400.-

Uwaga 1: Wyroby, objęte nin. pozycją, jedwabne, półjedwabne, szychowe podlegają cłu narówni z tiulem jedwabnym, półjedwabnym lub szychowym.

Uwaga 2: Wyroby, objęte nin. pozycją, z wyjątkiem sieci do rybołówstwa, obszyte, odpasowane podlegają cłu według odpowiednich punktów z dodatkiem 25 %.

654

Tkaniny i materje dziane - zawierające od 10 do 50% szychu, nici, metali szlachetnych, sporządzone:

1. z materjałów włókienniczych pospolitych

20.000.-

16.000.-

2. z jedwabiu

30.000.-

24.000.-

719

Szmaty; skrawki tkanin, materyj i wyrobów dzianych, - wszystko o długości 1 m i mniej i szerokości 4 cm i mniej; stare sieci; stare: powrozy, liny, sznurki, - wszystko o długości 3 m i mniej również smołowane:

1. szmaty; skrawki tkanin, materyj i wyrobów dzianych, - wszystko o długości 1 m i mniej i szerokości 4 cm i mniej:

a) jednobarwne

23,-

18.-

b) inne

bez cła

bez cła

2. stare sieci; stare: powroty, liny, sznurki,-wszystko o długości 3 m i mniej, również smołowane

bez cła

bez cła

Uwaga: Skrawki tkanin, materyj i wyrobów dzianych, szmaty, znoszone wyroby dziane, - wszystko przeznaczone do dalszego przerobu na surowiec włókienniczy lub papierniczy, - za pozwoleniem Ministra Skarbu

bez cła

bez cła

777

Meble, oprócz giętych i bambusowych, ich części:

1. niefornierowane

a) surowe, chociażby zagruntowane

165.-

130.-

b) malowane, lakierowane, politurowane

250.-

200.-

790

Wszelkie wyroby koszykarskie, wyroby plecione, oprócz osobno wymienionych, meble bambusowe, wyroby z lufy, - chociażby bielone, farbowane, malowane, lakierowane:

3. z innych materjałów roślinnych krajowych, jak rogozina, sitowie, trzcina pospolita, kora, gałązki i korzenie drzew i krzewów, słoma, wióry drzewne

380.-

300.-

821

Tektura, papier, karton, oprócz osobno wymienionych, z ozdobami wykonanemi:

2. złotem, srebrem, bronzem

880.-

700.-

Uwaga: Tektura, papier, karton, oprócz osobno wymienionych, pokrajane na kartki, paski i rolki,- wszystko o szerokości poniżej 24 cm, oraz linjowane, krepowane, z wyciskami i innemi ozdobami podlegają cłu według odpowiednich pozycyj z dodatkiem za:

1. linjaturę jednobarwną

6.30

5.-

2. linjaturę wielobarwną

12.50

10.-

3. żeberkowanie wodne

10.-

8.-

4. pokrajane na:

a) paski, kartki

25.-

20.-

b) krążki, rolki

63.-

50.-

5. krepowanie, plisowanie, dziurkowanie, farbowanie

31.-

25.-

6. wyciśnięcie na całej powierzchni ciągłego deseniu bez napisów, godeł i t. p.

38.-

30.-

7. wszelkie znaki wodne, oprócz żeberkowych, wyciśnięcie deseniu zakończonego, wszelkie napisy, godła i t. p.

56.-

45.-

861 tytuł:

Wyroby z jaspisu, agatu, malachitu, lazuritu, kryształu górskiego, oprócz osobno wymienionych, o wadze sztuki:

Dział XIII tytuł

DZIAŁ XIII.

Metale nieszlachetne i wyroby z nich.

950

Drut żelazny i stalowy dla fabryk maszyn przemysłu włókienniczego, do wyrobu grempli, do wyrobu drutów do maszyn pończoszniczych i maszyn wyrobów dzianych, lic, płoch i t. p.; zazębiony, niezazębiony, do wyrobu igieł; - wszystko za pozwoleniem Ministra Skarbu

bez cła

bez cła

955

Rury żelazne, stalowe - walcowane, ciągnione, spawane, również z gwintem, przymocowanemi kołnierzami, łącznikami; łączniki do rur, kołnierze, zakończenie, kształtki do rur:

1. rury o osi prostej gładkie lub z przymocowanemi kołnierzami, łącznikami, zakończeniami, kształtkami o grubości ścianki rury;

a) powyżej 2 mm

41.-

33.-

b) 2 mm i mniej

115.-

90.-

998

Materjał bronzowniczy z nieszlachetnych metali w postaci proszku, płatków, grudek;

1. niezabarwiony pigmentem organicznym:

a) aluminjowy w opakowaniu:

I. powyżej 500 g

63.-

50.-

II. 500 g i mniej z bezpośredniem opakowaniem

250.-

200.-

b) wszelki inny

165.-

130.-

999

Mieszaniny do aluminjowo - termicznego spawania jak thermit i t. p.

115.-

90.-

1002

Pilniki, dłuta, gwintownice, obcęgi, uchwyty, korby, grzechotki, klucze do nakrętek:

3. dłuta, żelaza do wiórników

380.-

300.-

4. skrobaczki, ośniki, śrubokręty, oprawy metalowe do pił ręcznych, cyrkle rzemieślnicze, znaczniki, przecinaki, dziurkacze, linjały, kątowniki żelazne i stalowe bez podziałek; przyrządy do wyciągania gwoździ, do obciągania obręczy; obcęgi, nożyce do przecinania rur, drutu, nitów; nożyce blacharskie, plombownice, numeratory do cechowania drzewa; roztłaczarki do rur, grzechotki; - o wadze sztuki:

a) powyżej 500 g

500.-

400.-

b) 500 g i mniej

630.-

500.-

1010

Okucia budowlane, meblowe:

1. okucia do drzwi, okien, mebli; zasuwki, zawiasy, oprócz osobno wymienionych, - żelazne, stalowe:

a) surowe, chociażby z otworami, o wadze sztuki:

I. powyżej 100 g

115.-

90.-

II. 100 g i mniej

250.-

200.-

b) polerowane, oksydowane, malowane, pokryte nieszlachetnemi metalami - o wadze sztuki:

I. powyżej 100 g

145.-

115.-

II. powyżej 50 do 100 g

340.-

270.-

III. 50 g i mniej

530.-

420.-

1014

Haftki, sprzączki, klamerki, agrafki, szpilki i t. p. drobne wyroby do celów konfekcyjnych i ich części:

1. haftki, sprzączki, klamerki i t. p. drobne wyroby do celów konfekcyjnych:

1023 tytuł:

Lampki górnicze, latarki, latarnie ręczne i pojazdowe; ich czyści:

1073

Wirówki, oprócz osobno wymienionych:

2. wymienione w p. 1 z zawartością powyżej 10 % metali i stopów, objętych poz. 977-981, o wadze sztuki:

a) powyżej 500 kg

150.-

120.-

b) powyżej 100 do 500 kg

190.-

150.-

c) 100 kg i mniej

300.-

240.-

1099

Maszyny elektryczne wirujące, jako to: prądnice, silniki, przetwornice i t. p., magneto, induktory telefoniczne; maszyny z nieodłączalnym napędem elektrycznym, jako to: elektro - wentylatory, - pompy, oprócz głębinowych, - wiertarki, - szlifierki, elektrodźwigi, odkurzacze, froterki, prostowniki mechaniczne, sygnały akustyczne, magneto - latarki i tym podobne maszyny i aparaty; - o wadze sztuki:

1. powyżej 10.000 kg

250.-

200.-

2. powyżej 6.000 do 10.000 kg

310.-

250.-

3. powyżej 3.000 do 6.000 kg

380.-

300.-

4. powyżej 500 do 3.000 kg

560.-

450.-

5. powyżej 150 do 500 kg

780.-

620.-

6. powyżej 50 do 150 kg

1.000.-

800.-

7. powyżej 25 do 50 kg

1.190.-

950.-

8. powyżej 10 do 25 kg

1.500.-

1.200.-

9. powyżej 5 do 10 kg

2.000.-

1.600.-

10. 5 kg i mniej

2.750.-

2.200.-

Uwaga: Zespoły maszyn elektrycznych lub elektromechanicznych, nadchodzące zmontowane na wspólnej podstawie, podlegają cłu według taryfowej przynależności poszczególnych części zespołu, podstawy zaś według jakości materjału.

1100

Pompy głębinowe z nieodłączalnym napędem elektrycznym; pompy głębinowe połączone z napędem elektrycznym zapomocą sprzęgła, również takież pompy przywożone bez silników elektrycznych, wszystko o wadze sztuki:

1. powyżej 500 kg

2.500.-

2.000.-

2. powyżej 150 do 500 kg

3.130.-

2.500.-

3. 150 kg i mniej

3.750.-

3.000.-

1124

Wyroby prasowane z masy węglowej i z masy grafitowej do celów elektrotechnicznych, oprócz osobno wymienionych:

1. z masy węglowej o wadze sztuki:

a) powyżej 5 kg

20.-

16.-

b) powyżej 500 g do 5 kg

310.-

250.-

c) 500 g i mniej

500.-

400.-

2. z masy grafitowej o wadze sztuki:

a) powyżej 5 kg

81.-

65.-

b) powyżej 500 g do 5 kg

500.-

400.-

e) 500 g i mniej

750.-

600.-

Uwaga: Wyroby, objęte pp. 1 i 2 niniejszej pozycji, galwanizowane podlegają cłu z dodatkiem 20 %.

1134 tytuł:

Wagony, wagonetki, drezyny:

1145

Części metalowe samochodów, cyklonet, motocykli, koła:

3. motocyklowe: ramy, kierownice, widelce, pochwy widelców, podwozia przyczep

1.000.-

800.-

Grupa 72

tytuł:

Statki wodne, powietrzne, ich części.

1154

Statki morskie, rzeczne, łodzie:

3. statki morskie pomocnicze z własnym napędem mechanicznym:

a) holowniki, statki ratownicze, promy i t. p. od tonny rej. brutto

540.-

430.-

b) pogłębiarki od tonny rej. brutto

540.-

430.-

1215

Guziki z kości, oprócz cennej:

1. naturalne

750.-

600.-

2. barwione

1.000.-

800.-

1249

Obsadki, pióra do pisania, tabliczki łupkowe, rysiki:

3. obsadki do napełniania, stylografy, również niewykończone, ich części:

a) z pospolitych materjałów, chociażby z dodatkiem nieszlachetnych metali:

I. bez pióra lub z piórem z metali nieszlachetnych, ich części

6.250.-

5.000.-

II. z piórem z metali szlachetnych od sztuki

5.-

4.-

1252 tytuł:

Mechanizmy do skoroszytów i segregatorów, maszynki do dziurkowania, spinania, oprawki, przedłużacze, ochraniacze, przytrzymywacze, spinacze do torebek, haki i łapki do papierów, podstawy do obsadek, ołówków i pieczęci, nakłuwacze, jeźdźce:

1266

Wyroby ze złota, platyny, metali platynowych, oprócz osobno wymienionych:

4. inne wyroby, chociażby częściowo emaljowane:

a) bez pereł prawdziwych, kamieni szlachetnych

437.500.-

350.000.-

b) z perłami prawdziwemi, kamieniami szlachetnemi

2.125.000.-

1.700.000.-

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.