Zmiana taryfy celnej przywozowej. - Dz.U.1934.96.872 - OpenLEX

Zmiana taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.96.872

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 1934 r.
o zmianie taryfy celnej przywozowej.

Na podstawie art. 13 ust. 5 pkt. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) zarządza się co następuje:
Uwaga po punkcie 2 lit. a poz. 78 taryfy celnej przywozowej, w brzmieniu nadanem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 657) otrzymuje brzmienie następujące:
Cło od 100 kg
III
zł grzł gr
"Uwaga: Herbata, objęta p. 2 lit. "a" nin. pozycji, sprowadzana przez porty polskiego obszaru celnego630.-630.-".
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 30 października 1934 r.