Przystąpienie Iraku do deklaracji z dnia 20 kwietnia 1921 r. w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.58.378

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 czerwca 1935 r.
w sprawie przystąpienia Iraku do deklaracji z dnia 20 kwietnia 1921 r. w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że zgłoszenie w imieniu Rządu Iraku przystąpienia do deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 47, poz. 328) zostało zarejestrowane w Sekretarjacie Ligi Narodów w dniu 17 kwietnia 1935 r.