Zniesienie poboru 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.56.363

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 lipca 1935 r.
w sprawie zniesienia poboru 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego.

Na podstawie art. 1 i 9 ustawy z dnia 26 marca 1935 r. o poborze 10% dodatku do opłat stemplowych i podatków pośrednich oraz 15% dodatku do podatków bezpośrednich oraz spadkowego i od darowizn (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 127) zarządzam co następuje:
Znosi się pobór 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego, ustanowiony rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 155), począwszy od wpłat na ten podatek, dokonywanych po dniu 31 lipca 1935 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1935 r.