Przystąpienie Afganistanu do międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.58.379

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 lipca 1935 r.
w sprawie przystąpienia Afganistanu do międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że, w wykonaniu postanowień art. 10 międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 125, poz. 893) zostało zgłoszone w dniu 10 kwietnia 1935 r. w imieniu Rządu Afganistanu przystąpienie do powyższej konwencji.