Złożenie przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.62.397

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 sierpnia 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 lipca 1935 r.
w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, że w wykonaniu art. 91 konwencji, dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 103, poz. 866) został złożony w Bernie w archiwach Rządu Szwajcarskiego w imieniu Rządu Greckiego w dniu 28 maja 1935 r. dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji.