Czechosłowacja-Polska. Porozumienie w formie wymiany not z dni 13 i 27 stycznia, oraz z dni 10 i 26 lutego 1934 r. o przedłużeniu prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Czechosłowacją z dnia 6 października 1933 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.53.343

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 1935 r.

POROZUMIENIE
między Polską a Czechosłowacją w formie wymiany not z dni 13 i 27 stycznia, oraz z dni 10 i 26 lutego 1934 r. o przedłużeniu prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Czechosłowacją z dnia 6 października 1933 r.

(Ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r. - Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 123).

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

W dniach trzynastym i dwudziestym siódmym stycznia oraz dziesiątym i dwudziestym szóstym lutego tysiąc dziewięćset trzydziestego czwartego roku wymienione zostały w Pradze noty między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskosłowackiej, stanowiące porozumienie o przedłużeniu prowizorycznego porozumienia handlowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 6 października 1933 r. Wspomniane wyżej porozumienie z dni 13 i 27 stycznia oraz z dni 10 i 26 lutego 1934 r. brzmi słowo w słowo jak następuje:

Przekład.

Nr. 82/C-Pol/2.

Praga, 13 stycznia 1934 r.

Panie Ministrze,

Mam zaszczyt podać do wiadomości Pana, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgadza się z Rządem Republiki Czeskosłowackiej na przedłużenie do dnia 3h stycznia 1934 r. Prowizorycznego Porozumienia Handlowego, zawartego w drodze wymiany not z dnia 6 października 1933 r.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienie mego najwyższego poważania.

W. Grzybowski

Do

Jego Ekscelencji

Pana Doktora Juljana Friedmanna

Posła Nadzwyczajnego i Ministra

Pełnomocnego

w Pradze.

Nr. 5513/IV-2/34.

Praga, 13 stycznia 1934 r.

Panie Ministrze,

Mam zaszczyt podać do wiadomości Pana, że Rząd Republiki Czeskosłowackiej zgadza się wraz z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej ma przedłużenie do dnia 31 stycznia 1934 r. Prowizorycznego Porozumienia Handlowego, zawartego w drodze wymiany not z dnia 6 października 1933 r.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego najwyższego poważania.

Dr. Jul. Friedmann

Do

Jego Ekscelencji

Pana Doktora Wacława Grzybowskiego

Posła Nadzwyczajnego i Ministra

Pełnomocnego Polski

w Pradze.

Nr. 82/C-Pol/9.

Praga, 27 stycznia 1934 r.

Panie Ministrze,

Mam zaszczyt podać do wiadomości Pana, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgadza się z Rządem Republiki Czeskosłowackiej na przedłużenie do dnia 15 lutego 1934 r. Prowizorycznego Porozumienia Handlowego, zawartego w drodze wymiany not z dnia 6 października 1933 r.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienie mego najwyższego poważania.

W. Grzybowski

Do

Jego Ekscelencji

Pana Doktora Juljana Friedmanna

Posła Nadzwyczajnego i Ministra

Pełnomocnego

w Pradze.

Nr. 13.072/IV-2/34.

Praga, 27 stycznia 1934 r.

Panie Ministrze,

Mam zaszczyt podać do wiadomości Pana, że Rząd Republiki Czeskosłowackiej zgadza się wraz z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej na przedłużenie do dnia 15 lutego 1934 r. Prowizorycznego Porozumienia Handlowego, zawartego w drodze wymiany not z dnia 6 października 1933 r.

Zechce Pan przyjąć, Partie Ministrze, zapewnienia mego najwyższego poważania.

Dr. Jul. Friedmann

Do

Jego Ekscelencji

Pana Doktora Wacława Grzybowskiego.

Posła Nadzwyczajnego i Ministra

Pełnomocnego Polski

w Pradze.

Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej

w Pradze.

Nr. 82/C-Pol/13.

Praga, 10 lutego 1934 r.

Panie Ministrze,

Mam zaszczyt podać do wiadomości Pana, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgadza się z Rządem Republiki Czeskosłowackiej na przedłużenie do dnia 28 lutego 1934 r. Prowizorycznego Porozumienia Handlowego, zawartego w drodze wymiany not z dnia 6 października 1933 r.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienie mego najwyższego poważania.

W. Grzybowski

Do

Jego Ekscelencji

Pana Doktora Juljana Friedmanna

Posła Nadzwyczajnego i Ministra

Pełnomocnego

w Pradze.

Nr. 19.481/IV-2/34.

Praga, 10 lutego 1934 r.

Panie Ministrze,

Mam zaszczyt podać do wiadomości Pana, że Rząd Republiki Czeskosłowackiej zgadza się wraz z: Rządem Rzeczypospolitej Polskiej na przedłużenie do dnia 28 lutego 1934 r. Prowizorycznego Porozumienia Handlowego, zawartego w drodze wymiany not z dnia 6 października 1933 r.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego najwyższego poważania.

Dr. Jul. Friedmann

Do

Jego Ekscelencji

Pana Doktora Wacława Grzybowskiego

Posła Nadzwyczajnego i Ministra

Pełnomocnego Polski

w Pradze.

Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej

w Pradze.

Nr. 82/C-Pol/25.

Praga, 26 lutego 1934 r.

Panie Ministrze,

Mam zaszczyt podać do wiadomości Pana, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgadza się z Rządem Republiki Czeskosłowackiej na przedłużenie do dnia 6 marca 1934 r. Prowizorycznego Porozumienia Handlowego, zawartego w drodze wymiany not z dnia 6 października 1933 r.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego najwyższego poważania.

W. Grzybowski

Do

Jego Ekscelencji

Pana Doktora Juljana Friedmanna

Posła Nadzwyczajnego i Ministra

Pełnomocnego

w Pradze.

Nr. 26.422/IV-2/34.

Praga, 26 lutego 1934 r.

Panie Ministrze,

Mam zaszczyt podać do wiadomości Pana, że Rząd Republiki Czeskosłowackiej zgadza się wraz z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej na przedłużenie do dnia 6 marca 1934 r. Prowizorycznego Porozumienia Handlowego, zawartego w drodze wymiany not z dnia 6 października 1933 r.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego najwyższego poważania.

Dr. Jul. Friedmann

Do

Jego Ekscelencji

Pana Doktora Wacława Grzybowskiego

Posła Nadzwyczajnego i Ministra

Pełnomocnego Polski

w Pradze.

Zaznajomiwszy się z wyżej przytoczonym tekstem porozumienia, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości jak i każde z zawartych w niem postanowień; oświadczamy, że jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej,

W Warszawie, dnia 10 maja 1935 r.