Ratyfikacja porozumienia między Polską a Czechosłowacją w formie wymiany not z dni 13 i 27 stycznia, 10 i 26 lutego 1934 r. o przedłużeniu prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Czechosłowacją z dnia 6 października 1933 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.22.123

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 1935 r.

USTAWA
z dnia 2 marca 1935 r.
w sprawie ratyfikacji porozumieniu między Polską a Czechosłowacją w formie wymiany not z dat 13 i 27 stycznia, 10 i 36 lutego 1934 r. o przedłużeniu prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Czechosłowacją s dnia 6 października 1933 r.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawy następującej treści:

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji porozumienia między Polską a Czechosłowacją w formie wymiany not z dni 13 i 27 stycznia, 10 i 26 lutego 1934 r. o przedłużeniu prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Czechosłowacją z dnia 6 października 1933 r.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień porozumienia z dni 13 i 27 stycznia i 26 lutego 1934 r.-Ministrowi Przemyciu i Handlu oraz Ministrowi Skarbu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.