Ratyfikacja przez Polskę porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.57.368

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 czerwca 1935 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polskę porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu postanowień art. 6 porozumienia o statystyce przyczyn zgonów, podpisanego wraz z protokółem podpisania w Londynie dnia 19 czerwca 1934 r. i w związku ze złożonem przy podpisie za Polskę zastrzeżeniem, zostało zakomunikowane w dniu 18 kwietnia 1935 r. Rządowi Brytyjskiemu podpisanie przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu ratyfikacyjnego powyższego porozumienia.