Law Journal

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie pińskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

Dz.U.1928.103.931 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów powiatowych w powiecie lwowskim w okręgu sądu okręgowego we Lwowie.

Dz.U.1928.103.930 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów powiatowych w powiecie krakowskim w okręgu sądu okręgowego w Krakowie.

Dz.U.1928.103.929 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie częstochowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.

Dz.U.1928.103.928 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Warunki przyjmowania druków bezadresowych do przewozu pocztą.

Dz.U.1928.103.927 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Odroczenie wejścia w życie obowiązku legalizowania transformatorów mierniczych.

Dz.U.1928.103.925 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów o wolnych składach soli.

Dz.U.1928.103.923 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1928 r. | Akt jednorazowy

Ceny sprzedażne wódki luksusowej, wyrobu Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dz.U.1928.103.922 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie cła wywozowego od słomy zbożowej wszelkiej, sieczki i plew.

Dz.U.1928.103.921 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1928 r. | Akt jednorazowy

Zwrot cła przy wywozie wyrobów szklanych.

Dz.U.1928.103.920 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Wyszczególnienie rodzajów przedsiębiorstw, mających znaczenie państwowe lub charakter użyteczności publicznej.

Dz.U.1928.103.918 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie sokólskim w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.

Dz.U.1928.102.914 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie białostockim w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.

Dz.U.1928.102.913 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie suwalskim w okręgu sądu okręgowego w Suwałkach.

Dz.U.1928.102.912 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie lubelskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.

Dz.U.1928.102.911 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie grójeckim w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.

Dz.U.1928.102.910 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Wykazy płacy pracowników umysłowych.

Dz.U.1928.102.909 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie przepisów przewozowych dla bezpośredniej polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1928.101.904 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej.

Dz.U.1928.101.903 | rozporządzenie z dnia 30 października 1928 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Białej Podlaskiej.

Dz.U.1928.101.901 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1927 r. o przerachowaniu długów rentowych.

Dz.U.1928.101.899 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1928 r. | Akt jednorazowy

Dowody osobiste.

Dz.U.1928.100.898 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Opłata stemplowa od obrotu papierów wartościowych.

Dz.U.1928.100.897 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Przekazanie czynności b. Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie z zakresu rybołówstwa - organom państwowym.

Dz.U.1928.100.896 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż nieruchomości państwowej "Osada Poduchowna" w mieście Chmielniku.

Dz.U.1928.100.895 | ustawa z dnia 28 listopada 1928 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. o ochronie lokatorów.

Dz.U.1928.100.894 | ustawa z dnia 28 listopada 1928 r. | Akt jednorazowy

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie jędrzejowskim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U.1928.99.893 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie szczuczyńskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

Dz.U.1928.99.892 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów powiatowych w powiecie administracyjnym zbarskim w okręgu sądu okręgowego w Tarnopolu.

Dz.U.1928.99.891 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie włoszczowskim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U.1928.99.890 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie miechowskim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U.1928.99.889 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie łomżyńskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

Dz.U.1928.99.888 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Określenie, jakie grunty należy uważać za enklawy i półenklawy leśne.

Dz.U.1928.99.887 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie cła przywozowego od pszenicy.

Dz.U.1928.99.886 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych.

Dz.U.1928.99.885 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1928 r. | Akt jednorazowy

Zaliczenie miasta Żywca do III klasy czynszowej.

Dz.U.1928.99.884 | rozporządzenie z dnia 25 września 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 21 września 1928 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy, mąki pszennej i mąki żytniej.

Dz.U.1928.99.883 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1928 r. | Akt jednorazowy

Przemiał pszenicy i żyta.

Dz.U.1928.98.882 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana wyjaśnień uzupełniających taryfę celną.

Dz.U.1928.98.880 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1928 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.

Dz.U.1928.98.879 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Uprawa tytoniu w r. 1929.

Dz.U.1928.98.878 | rozporządzenie z dnia 31 października 1928 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie sądu pracy w Wilnie.

Dz.U.1928.98.877 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie sądów pracy w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej.

Dz.U.1928.98.876 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie sądu pracy w Łodzi.

Dz.U.1928.98.875 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie sądu pracy Drohobyczu.

Dz.U.1928.98.874 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie sądu pracy w Białymstoku.

Dz.U.1928.98.873 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie sądu pracy w Białej.

Dz.U.1928.98.872 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie sądów pracy w m.st. Warszawie.

Dz.U.1928.98.871 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Diety i koszty przejazdu ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.

Dz.U.1928.98.869 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Powoływanie ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.

Dz.U.1928.98.867 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Egzamin dla techników dentystycznych.

Dz.U.1928.97.864 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy pocztowej i telefonicznej.

Dz.U.1928.97.863 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych.

Dz.U.1928.97.862 | rozporządzenie z dnia 13 października 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Kosowa w powiecie kosowskim, województwie stanisławowskiem.

Dz.U.1928.97.861 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie iłżeckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dz.U.1928.96.859 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie kutnowskim w okręgu sądu okręgowego we Włocławku.

Dz.U.1928.96.858 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie opoczyńskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dz.U.1928.96.856 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie kieleckim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U.1928.96.855 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg okolicznościowych znaczków pocztowych 25 gr. z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu.

Dz.U.1928.96.854 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg znaczków pocztowych 5, 10 i 25 gr. nowej edycji.

Dz.U.1928.96.853 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Zabronienie polowania na łosie-byki, dropie, dropie-kamionki (strepety) i wiewiórki.

Dz.U.1928.96.852 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie maszyn włókienniczych.

Dz.U.1928.96.851 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

Dz.U.1928.96.850 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1928 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy, odnośnie podatku przemysłowego.

Dz.U.1928.96.849 | rozporządzenie z dnia 21 października 1928 r. | Akt jednorazowy

Księgi płacy i wykazy wypłat robotniczych oraz księgi niezbędne dla kontroli nad stosunkiem pracy.

Dz.U.1928.96.847 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Książeczki obrachunkowe.

Dz.U.1928.96.846 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 9 października 1924 r. w sprawie egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich.

Dz.U.1928.96.845 | rozporządzenie z dnia 26 października 1928 r. | Akt jednorazowy

Przekazanie Komisarzowi Rządu m.st. Warszawy prawa wydawania decyzyj o nadawaniu i utracie obywatelstwa polskiego.

Dz.U.1928.95.843 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Przepisy sanitarne, higjeniczne i ratownicze, dotyczące żeglugi powietrznej.

Dz.U.1928.95.842 | rozporządzenie z dnia 30 października 1928 r. | Akt utracił moc