Należytości od wpisu prawa własności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.34.242

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 18 kwietnia 1935 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie należytości od wpisu prawa własności.

Na podstawie art. 7 - 9 ustawy z dnia 18 marca 1935 r. w sprawie zmiany przepisów o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 200), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 marca 1924 r. o taksie dla pisarzy hipotecznych (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 264), zarządza się co następuje:
W przypadkach, w których uchwała sądowa, zarządzająca wpis prawa własności, została wydana po dniu 15 kwietnia 1935 r., stopa należytości, przewidzianej w punkcie b) działu A pozycji 45 taryfy należytościowej, ustalonej ustawą z dnia 13 grudnia 1862 r. (austr. Dz. P. P. Nr. 89) wynosi:

1) do 20.000 zł 1 %

najmniej jednak 6 zł;

2) jeśli podstawa wymiaru przewyższa 20.000 złotych:

a)
200 zł oraz
b)
1/5% od różnicy między podstawą wymiaru a kwotą 20.000 zł.

Do należytości, obliczonych w sposób powyższy, nie będzie pobierany dodatek w wysokości 10%, przewidziany w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 155).

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.