Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Państwem Irlandji, dotyczącego pomiaru tonnażu statków, podpisanego w Dublinie dnia 19 października 1934 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.39.271

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 maja 1935 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Wolnem Państwem Irlandji, dotyczącego pomiaru tonnażu statków, podpisanego w Dublinie dn. 19 października 1934 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 3 układu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wolnego Państwa Irlandzkiego, dotyczącego pomiaru tonnażu statków handlowych, podpisanego w Dublinie dnia 19 października 1934 r. dokumenty ratyfikacyjne powyższego układu wymienione zostały w Dublinie dnia 6 maja 1935 r.