Art. 3. - Irlandia-Polska. Układ dotyczący pomiaru tonnażu statków handlowych. Dublin.1934.10.19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.39.270

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 1935 r.
Art.  3. 

Układ niniejszy będzie ratyfikowany i dokumenty ratyfikacyjne zostaną wymienione w Dublinie w czasie możliwie najbliższym. Układ ten wejdzie w życie na 30-ty dzień po dacie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.