Sprostowanie błędów w tekście rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1935 r., zawierającego "Regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.59.386

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 1935 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 sierpnia 1935 r.
o sprostowaniu błędów w tekście rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1935 r., zawierającego "Regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych".

Na podstawie art. 6 pkt. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) w brzmieniu art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89) prostuje się następujące błędy w tekście rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1935 r., zawierającego "Regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych" (Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 357):
przed § 114 opuszczono nagłówek: "Środki odwoławcze.";

w nagłówku przed § 178 zamiast: "Wzory sprawozdań." powinno być: "Wzory wykazów czynności.";

w § 178 zamiast: "Wzory sprawozdań miesięcznych" powinno być: "Wzory miesięcznych wykazów czynności", a zamiast: "wzory sprawozdań rocznych" powinno być: "wzory rocznych wykazów czynności";

w § 179 zamiast: "W rubrykach 3 i 15 sprawozdań" powinno być: "W rubrykach 4 i 15 wykazów czynności", a zamiast: "(rubryki 1, 4, 12 i 16)" powinno być: "(rubryki 2, 5, 13 i 16)"; ponadto ostatni ustęp tego paragrafu powinien być skreślony.