Zwinięcie oddziału Urzędu Celnego w Gdyni "Port w Helu".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.50.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 czerwca 1935 r.
O zwinięciu oddziału Urzędu Celnego w Gdyni "Port w Helu".

Na podstawie art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) zarządzam co następuje:
W okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Poznaniu zwija się oddział Urzędu Celnego w Gdyni "Port w Helu".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.