Law Journal

Rumunia-Polska. Końcowy protokół delimitacyjny. Bukareszt.1935.05.17.

Dz.U.1937.3.27 | umowa międzynarodowa z dnia 17 maja 1935 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Porozumienie o opłatach portowych. Moskwa.1936.03.31.

Dz.U.1937.3.25 | umowa międzynarodowa z dnia 31 marca 1936 r. | Akt obowiązujący

ZSRR-Polska. Porozumienie o wzajemnym uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych. Moskwa.1936.03.31.

Dz.U.1937.3.23 | umowa międzynarodowa z dnia 31 marca 1936 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Egiptu do międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.

Dz.U.1937.1.13 | oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Złożenie przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.

Dz.U.1937.1.11 | oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Egiptu do międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.

Dz.U.1937.1.10 | oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1936 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1937.1.7 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Organizacja Akademii Stomatologicznej w Warszawie.

Dz.U.1937.1.6 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Układ w sprawie wykupu obligacji zachodnio-pruskich. Berlin.1934.11.10.

Dz.U.1937.1.1 | umowa międzynarodowa z dnia 10 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dz.U.1936.94.665 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i zakres działania kontroli skarbowej.

Dz.U.1936.94.664 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Rejestr skazanych.

Dz.U.1936.94.663 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Oznaki stopni służbowych oraz oznaki pełnienia służby policji województwa śląskiego.

Dz.U.1936.94.661 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

Dz.U.1936.94.660 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1936 r. | Akt utracił moc

Uznanie Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1936.94.659 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Wspólne rozliczanie utargu nafty na rynku wewnętrznym.

Dz.U.1936.93.655 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Odroczenie wypłat z odrębnej masy majątkowej Towarzystwa Ubezpieczeń na życie "Phönix".

Dz.U.1936.93.653 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Opłaty stemplowe, wiążące się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.

Dz.U.1936.93.651 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Konwersja obligacyj b. austriackiego długu kolejowego zabezpieczonego.

Dz.U.1936.93.650 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym.

Dz.U.1936.93.649 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.

Dz.U.1936.92.647 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie lnu standaryzowanego.

Dz.U.1936.92.645 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorów monet srebrnych wartości 2 i 5 złotych.

Dz.U.1936.92.644 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Dozór nad mięsem i przetworami mięsnymi.

Dz.U.1936.92.643 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Ubezpieczalni Społecznych w Tucholi, Jarosławiu, Kowlu i Dubnie.

Dz.U.1936.92.642 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Utworzenie niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.

Dz.U.1936.92.640 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 20 listopada 1935 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych.

Dz.U.1936.91.639 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Uznanie muflonów za zwierzęta łowne.

Dz.U.1936.91.638 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Rejony produkcji oraz kontyngent wewnętrzny i zapas cukru na okres kampanijny 1937/38.

Dz.U.1936.91.636 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy celnej wywozowej.

Dz.U.1936.91.635 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1936 r. | Akt jednorazowy

Zasady podziału nadwyżki kontyngentu wewnętrznego cukru.

Dz.U.1936.91.634 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1936 r. | Akt utracił moc

Izby rozrachunkowe.

Dz.U.1936.90.627 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1936 r. | Akt utracił moc

Zniżka celna na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli tzw. ghejsi.

Dz.U.1936.89.621 | rozporządzenie z dnia 31 października 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgu Sądu Pracy w Łodzi.

Dz.U.1936.89.620 | rozporządzenie z dnia 21 października 1936 r. | Akt utracił moc

Ulgi w opłatach od pojazdów mechanicznych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.

Dz.U.1936.89.619 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1936 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1930 r. o żandarmerii.

Dz.U.1936.88.618 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".

Dz.U.1936.88.617 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1936 r. | Akt jednorazowy

Zwinięcie i utworzenie niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.

Dz.U.1936.88.615 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1936 r. | Akt utracił moc

Popieranie ruchu inwestycyjnego na obszarze województw wschodnich.

Dz.U.1936.88.614 | dekret z dnia 25 listopada 1936 r. | Akt utracił moc

Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1936.88.613 | dekret z dnia 25 listopada 1936 r. | Akt utracił moc

Ustalenie siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Nowogródku.

Dz.U.1936.87.612 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1936 r. | Akt utracił moc

Zniesienie ekspozytury starostwa rówieńskiego w Korcu, województwie wołyńskim.

Dz.U.1936.87.611 | rozporządzenie z dnia 31 października 1936 r. | Akt utracił moc

Opłaty za odpisy z akt w wojskowym postępowaniu karnym.

Dz.U.1936.87.610 | rozporządzenie z dnia 29 października 1936 r. | Akt utracił moc

Warunkowe zwolnienie osób skazanych w wojskowym postępowaniu karnym.

Dz.U.1936.87.609 | rozporządzenie z dnia 29 października 1936 r. | Akt utracił moc