Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową, podpisanej w Tiranie dnia 2 grudnia 1950 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.29.226

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 1951 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 maja 1951 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową, podpisanej w Tiranie dnia 2 grudnia 1950 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 11 Umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową, podpisanej w Tiranie dnia 2 grudnia 1950 r., nastąpiła w Warszawie dnia 18 kwietnia 1951r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej Umowy.