Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.32.254

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1951 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 maja 1951 r.
w sprawie ratyfikacji przez Tailand zrewidowanej międzynarodowej konwencji metrycznej, podpisanej w Sèvres dnia 6 października 1921 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 4 zrewidowanej międzynarodowej konwencji metrycznej, podpisanej w Sèvres dnia 6 października 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 87, poz. 608), nastąpiło dnia 25 listopada 1950 r. złożenie przez Tailand dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.