Ratyfikacja przez Argentynę konwencji (Nr 17) w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r., konwencji (Nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r., konwencji (Nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r., konwencji (Nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r., konwencji (Nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r., konwencji (Nr 42) dotyczącej odszkodowania...

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.28.224

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1951 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 maja 1951 r.
w sprawie ratyfikacji przez Argentynę konwencji (Nr 17) w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r., konwencji (Nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r., konwencji (Nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r., konwencji (Nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r., konwencji (Nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r., konwencji (Nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. i konwencji (Nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych 28 sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 12 konwencji (Nr 17) w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 86, poz. 617), art. 5 konwencji (Nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 63, poz. 576), art. 16 konwencji (Nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr 106, poz. 821), art. 7 konwencji (Nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr 106, poz. 821), art. 2 konwencji (Nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 76, poz. 682), art. 3 konwencji (Nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 31, poz. 235), oraz art. 5 konwencji (Nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencji, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych 28 sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 46, poz. 341), została zarejestrowana dnia 14 marca 1950 r. ratyfikacja przez Argentynę powyższych konwencyj.