Art. 3. - Konwencja (Nr 42) o chorobach zawodowych (zrewidowana). Genewa.1934.06.21.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.31.235

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 1948 r.
Artykuł  3.

Dokumenty ratyfikacyjne niniejszej konwecji będą przesłane Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów i przez niego rejestrowane.