Art. 5. - Konwencja (nr 80) dotycząca częściowej rewizji konwencyj uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach. Montreal.1946.10.09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.46.341

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 1947 r.
Artykuł  5. 
1.
Ratyfikacje formalne konwencji niniejszej będą komunikowane Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy.
2.
Konwencja niniejsza wejdzie w życie w dniu, w którym Dyrektor Generalny będzie w posiadaniu ratyfikacji dwóch Członków Międzynarodowej Organizacji Pracy.
3.
Z dniem wejścia w życie konwencji niniejszej, jak również z następnym otrzymaniem nowych ratyfikacyj konwencji niniejszej, Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy będzie notyfikował fakt ten wszystkim Członkom Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych.
4.
Każdy Członek Organizacji, ratyfikujący konwencję niniejszą, uznaje tym samym ważność wszelkiej akcji, przedsięwziętej z mocy konwencji niniejszej w okresie między pierwszym wejściem w życie konwencji a datą jego własnej ratyfikacji.