Art. 12. - Konwencja (nr 17) w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy. Genewa.1925.06.10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.86.617

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 1937 r.
Artykuł  12

Dokumenty ratyfikacyjne niniejszej konwencji, zgodnie z warunkami przewidzianymi w Części XIII Traktatu Wersalskiego i odpowiednich Częściach innych Traktatów Pokoju, będą przesyłane Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów i przez niego rejestrowane.