Art. 2. - Konwencja (nr 27) dotycząca wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach. Genewa.1929.06.21.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.76.682

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 1932 r.
Artykuł  2. 

Urzędowe dokumenty ratyfikacyjne niniejszej konwencji, zgodnie z warunkami przewidzianemi w Części XIII Traktatu Wersalskiego i w odpowiednich Częściach innych Traktatów Pokojów, winny być przesłane Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów celem zarejestrowania.