Szczegółowy zakres uprawnień uprawnionych techników dentystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.28.222

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 15 maja 1951 r.
w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień uprawnionych techników dentystycznych.

Na podstawie art. 2 ust. 3 i art. 14 dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 27, poz. 104 i z 1948 r. Nr 24, poz. 162) zarządza się, co następuje:
1.
Uprawniony technik dentystyczny może - oprócz wykonywania robót techniczno-dentystycznych - wykonywać zabiegi na poszczególnych zębach, wchodzące w zakres czynności, jakich potrzeba do sporządzenia zębów sztucznych, koron, mostków i plomb, z wyjątkiem leczenia chorób jamy ustnej.
2.
W szczególności uprawniony technik dentystyczny może wykonywać następujące zabiegi:
1)
w zakresie dentystyki zachowawczej:
a)
leczenie próchnicy zębów, tzn. oczyszczanie próchnicznych ubytków i ich wypełnianie,
b)
leczenie zapaleń miazgi metodą amputacyjną lub ekstirpacyjną oraz wypełnianie korony bądź przewodów,
c)
leczenie zgorzeli miazgi w zębach jednokorzeniowych,
2)
w zakresie małej chirurgii stomatologicznej - ekstrakcję zębów w znieczuleniu miejscowym lub w zamrożeniu chlorkiem etylu,
3)
w zakresie protetyki dentystycznej - zabiegi w jamie ustnej potrzebne do sporządzania ruchomych bądź stałych protez,
4)
usuwanie mechaniczne kamienia i osadu nazębnego.
1.
Uprawnionemu technikowi dentystycznemu nie wolno:
1)
wykonywać zabiegów chirurgicznych przewidzianych w § 1 ust. 2 pkt 2 w przypadku podwyższonej temperatury ciała pacjenta,
2)
wykonywać zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej, jak cięcie ropnia, dłutowanie itp. oraz
3)
wykonywać zabiegów w przypadku krwotoku poekstrakcyjnego z wyjątkiem nałożenia opatrunku uciskowego (tamponady).
2.
Uprawniony technik dentystyczny jest obowiązany niezwłocznie skierować pacjenta na leczenie do lekarza w przypadkach:
1)
podwyższonej temperatury spowodowanej chorobą zębów lub jamy ustnej,
2)
zwichnięcia lub złamania szczęki,
3)
niewykonania ekstrakcji do końca,
4)
krwotoku lub długotrwałego krwawienia.
Wyłącznie pod kierunkiem lekarza-dentysty dozwolone jest uprawnionemu technikowi dentystycznemu wykonywanie następujących czynności:
1)
założenie aparatów stosowanych w chirurgii urazowej,
2)
wykonanie aparatów ortodontycznych i obturatorów.
1.
Uprawniony technik dentystyczny przy wykonywaniu swych czynności może używać leków stosowanych w leczeniu zachowawczym oraz w protetyce, ze środków zaś znieczulających - wyłącznie preparatów ampułkowanych oraz chlorku etylu.
2.
Przy wykonywaniu protez metalowych bądź części metalowych w protezach z mas plastycznych lub kauczuku uprawnionemu technikowi dentystycznemu wolno stosować jedynie metale szlachetne bądź stal nierdzewną.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.