Upoważnienie Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.30.235

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1951 r.

USTAWA
z dnia 26 maja 1951 r.
o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Upoważnia się Rząd do wydawania dekretów z mocą ustawy według zasad, ustalonych w przepisach art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, na okres od dnia zamknięcia sesji Sejmu Ustawodawczego - otwartej w dniu 27 kwietnia 1951 r. - do dnia otwarcia następnej sesji.

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.