Zmiany organizacyjne w niektórych akademiach medycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.34.265

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 20 czerwca 1951 r.
w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych akademiach medycznych.

Na podstawie art. 16 i 20 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
W Akademii Medycznej we Wrocławiu tworzy się na Wydziale Lekarskim katedrę II ginekologii i położnictwa wraz z połączoną z nią kliniką.
W Śląskiej Akademii Medycznej im. Ludwika Waryńskiego tworzy się na Wydziale Lekarskim II katedrę chorób wewnętrznych wraz z połączoną z nią kliniką.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.