Zwinięcie Studium Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.31.245

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI
z dnia 29 maja 1951 r.
w sprawie zwinięcia Studium Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
Zwija się Międzywydziałowe Studium Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym przy następujących szkołach wyższych:
a)
Uniwersytetach: Warszawskim, Wrocławskim, Poznańskim, Łódzkim i Jagiellońskim w Krakowie,
b)
Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 1951 r.