§ 2. - Zwinięcie Studium Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.31.245

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 1951 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 1951 r.