Ustalenie obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Warszawie, Lesznie, Ostrowiu Wielkopolskim, Łasku, Łodzi, Opatowie, Chełmie, Brzegu, Cieszynie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie, Przemyślu oraz Wydziału Zamiejscowego w Zakopanem Sądu Powiatowego w Nowym Targu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.29.229

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 maja 1951 r.
o ustaleniu obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Warszawie, Lesznie, Ostrowiu Wielkopolskim, Łasku, Łodzi, Opatowie, Chełmie, Brzegu, Cieszynie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie, Przemyślu oraz Wydziału Zamiejscowego w Zakopanem Sądu Powiatowego w Nowym Targu.

Na podstawie art. 4 § 3 i art. 5 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 39, poz. 360) zarządza się, co następuje:
Ustala się obszary właściwości:

Sądu Powiatowego w Warszawie - dla miasta Pruszkowa i powiatu warszawskiego,

Sądu Powiatowego w Lesznie - dla miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego,

Sądu Powiatowego w Ostrowiu Wielkopolskim - dla miasta Ostrowia Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego,

Sądu Powiatowego w Łasku - dla miasta Pabianic i powiatu łaskiego,

Sądu Powiatowego w Łodzi - dla miasta Zgierza i powiatu łódzkiego,

Sądu Powiatowego w Opatowie - dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu opatowskiego,

Sądu Powiatowego w Chełmie - dla miasta Chełma i powiatu chełmskiego,

Sądu Powiatowego w Brzegu - dla miasta Brzegu i powiatu brzeskiego,

Sądu Powiatowego w Cieszynie - dla miasta Cieszyna i powiatu cieszyńskiego,

Sądu Powiatowego w Nowym Sączu - dla miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego,

Sądu Powiatowego w Nowym Targu - dla miasta Zakopanego i powiatu nowotarskiego,

Sądu Powiatowego w Tarnowie - dla miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego,

Sądu Powiatowego w Przemyślu - dla miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego,

Wydziału Zamiejscowego w Zakopanem Sądu Powiatowego w Nowym Targu - dla miasta Zakopanego i gmin Bukowiny, Kościeliska i Poronina.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 kwietnia 1951 r.
1 Z dniem 1 lipca 1964 r. § 1 utracił moc w części dotyczącej włączenia miasta Pabianic do obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Łasku, zgodnie z § 5 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 czerwca 1964 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Pabianicach (Dz.U.64.23.153).

Z dniem 1 stycznia 1974 r. § 1 utracił moc w części dotyczącej ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Zakopanem Sądu Powiatowego w Nowym Targu, zgodnie z § 4 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 października 1973 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Zakopanem Sądu Powiatowego w Nowym Targu i utworzenia Sądu Powiatowego w Zakopanem (Dz.U.73.42.257).