Law Journal

Zmiana właściwości utworzonego w Lesznie wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Dz.U.1937.19.123 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.

Dz.U.1937.19.122 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Zniesienie powiatu ropczyckiego i utworzenie powiatu dębickiego w województwie krakowskim.

Dz.U.1937.18.119 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Estonia-Polska. Protokół taryfowy. Tallin.1937.02.23.

Dz.U.1937.18.118 | umowa międzynarodowa z dnia 23 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej wywozowej.

Dz.U.1937.17.113 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1937 r. | Akt jednorazowy

Pobór rekruta w 1937 r.

Dz.U.1937.17.112 | zarządzenie z dnia 5 marca 1937 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż i zamiana niektórych nieruchomości państwowych.

Dz.U.1937.17.109 | ustawa z dnia 27 lutego 1937 r. | Akt indywidualny

Stan wyjątkowy.

Dz.U.1937.17.108 | ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Zniżka celna na przędzę z jedwabiu sztucznego miedziowo-amoniakalnego.

Dz.U.1937.16.106 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dz.U.1937.16.105 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Samoistny podatek wyrównawczy dla gmin wiejskich.

Dz.U.1937.16.104 | ustawa z dnia 27 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Państwowa Szkoła Morska w Gdyni.

Dz.U.1937.16.103 | ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. | Akt obowiązujący

Zmiana § 2249 kodeksu cywilnego z 1896 r.

Dz.U.1937.16.102 | ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. | Akt jednorazowy

Zniżki celne.

Dz.U.1937.15.101 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika soli i solanki.

Dz.U.1937.15.100 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1937 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 września 1936 r. o służbie pracy młodzieży.

Dz.U.1937.15.99 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.

Dz.U.1937.15.98 | ustawa z dnia 24 lutego 1937 r. | Akt jednorazowy

Dotacje na rzecz Funduszu Obrony Narodowej.

Dz.U.1937.15.97 | ustawa z dnia 24 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Inwestycje z funduszów państwowych w r. 1937.

Dz.U.1937.15.96 | ustawa z dnia 24 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgu Sądu Pracy w Wilnie.

Dz.U.1937.14.95 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Dostawy i roboty na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego.

Dz.U.1937.13.92 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Ulgi w spłacie należności z tytułu stypendiów i pożyczek.

Dz.U.1937.13.90 | ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Prywatne szkoły wyższe.

Dz.U.1937.13.89 | ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Liberii do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U.1937.12.87 | oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dz.U.1937.12.85 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1937 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państwa.

Dz.U.1937.12.84 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Granice Państwa.

Dz.U.1937.11.83 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 23 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie W.M. Gdańska do konwencji handlowej między Polską a Kanadą z dnia 3 lipca 1935 r.

Dz.U.1937.11.82 | oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1937 r. | Akt jednorazowy

Stosowanie do terytorium Tonga porozumienia z dnia 20 marca 1934 r. o listach i pudełkach z podaną wartością.

Dz.U.1937.11.80 | oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie W.M. Gdańska do konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.

Dz.U.1937.11.79 | oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Czynności rozrachunkowe związane z obrotem towarowym polsko-rumuńskim.

Dz.U.1937.11.78 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie niektórych rodzajów tłuszczów spod opodatkowania.

Dz.U.1937.11.77 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie składek za pracowników umysłowych i łączenie uprawnień emerytalnych.

Dz.U.1937.11.76 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu parcelacyjnego na rok 1938.

Dz.U.1937.10.75 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na rok 1937 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.

Dz.U.1937.10.74 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1937 r. | Akt indywidualny

Przygotowanie w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej Państwa.

Dz.U.1937.10.73 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej.

Dz.U.1937.9.72 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Przesunięcie terminu do składania zeznań do wymiaru podatku dochodowego na rok podatkowy 1937.

Dz.U.1937.9.71 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1937 r. | Akt utracił moc

Gromady.

Dz.U.1937.9.70 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Dodatki służbowe dla funkcjonariuszów państwowych w wojskowej służbie zdrowia.

Dz.U.1937.9.68 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1937 r. | Akt jednorazowy

Nabywanie, posiadanie i noszenie broni przez niektórych funkcjonariuszów Lasów Państwowych.

Dz.U.1937.8.64 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie urzędników kontroli skarbowej.

Dz.U.1937.8.63 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości opłaty za dozór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1935/36.

Dz.U.1937.8.62 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1936/37 r.

Dz.U.1937.7.59 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Dodatek drogowy i opłaty od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.

Dz.U.1937.7.58 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Austrii do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.

Dz.U.1937.6.55 | oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Obliczenie i pobór nadzwyczajnej daniny majątkowej w I grupie kontyngentowej w 1937 roku.

Dz.U.1937.6.53 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o komisjach klasyfikacyjno-szacunkowych przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.

Dz.U.1937.6.51 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1937 r. | Akt jednorazowy

Przenoszenie książek hipotecznych.

Dz.U.1937.6.50 | ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Zamiana niektórych nieruchomości państwowych.

Dz.U.1937.6.49 | ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy.

Dz.U.1937.6.47 | ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. | Akt jednorazowy

Zaopatrzenie kandydatów na szeregowych Policji Państwowej.

Dz.U.1937.6.46 | ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dz.U.1937.5.44 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1937 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowy kredyt na rok 1936/37.

Dz.U.1937.5.42 | ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na rok 1936/37.

Dz.U.1937.5.41 | ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na rok 1936/37.

Dz.U.1937.5.40 | ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty na rok 1936/37.

Dz.U.1937.5.39 | ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty na rok 1936/37.

Dz.U.1937.5.38 | ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Czynności związane z wykonywaniem układu rozrachunkowego niemiecko-polskiego.

Dz.U.1937.4.35 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc

Statut Polskiego Instytutu Rozrachunkowego.

Dz.U.1937.4.34 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1937 r. | Akt utracił moc