Law Journal

Zasady pobytu nieletnich w milicyjnych izbach dziecka.

Dz.U.1983.26.122 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1983 r. | Akt utracił moc

Warunki i sposób dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie.

Dz.U.1983.25.117 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1983 r. | Akt utracił moc

Zasady pobytu nieletnich w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej.

Dz.U.1983.26.129 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1983 r. | Akt utracił moc

Zasady ustalania cen napojów alkoholowych oraz tryb rozliczeń przedsiębiorstw gastronomicznych.

Dz.U.1983.25.118 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych.

Dz.U.1983.29.142 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1983 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

Dz.U.1983.27.132 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1983 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie gatunkowej ochrony roślin.

Dz.U.1983.27.134 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1983 r. | Akt utracił moc

Narodowy plan społeczno-gospodarczy na lata 1983-1985.

Dz.U.1983.24.103 | uchwała z dnia 28 kwietnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zaopatrzenie emerytalne pracowników kolejowych i ich rodzin.

Dz.U.1983.23.99 | ustawa z dnia 28 kwietnia 1983 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej państwowych szkół wyższych.

Dz.U.1988.22.163 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1983 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres i tryb działania Ministra Kultury i Sztuki.

Dz.U.1983.32.150 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1983 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy nieletnim oraz określenie organu koordynującego działania w zakresie tej pomocy.

Dz.U.1983.23.102 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty leśnej.

Dz.U.1983.23.101 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Terminy płatności podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1983.22.97 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zasady i sposób tworzenia ogólnokrajowych organizacji związkowych.

Dz.U.1983.21.92 | uchwała z dnia 12 kwietnia 1983 r. | Akt utracił moc

Prawa i obowiązki głównych księgowych organizacji spółdzielczych.

Dz.U.1983.22.96 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Dz.U.1983.22.95 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

Dz.U.1983.19.85 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dz.U.1988.2.10 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Niektóre prawa i obowiązki pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.

Dz.U.1983.20.90 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Wykaz chorób, z powodu których zasiłek chorobowy nie ulega obniżeniu.

Dz.U.1983.15.77 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.

Dz.U.1983.16.79 | ustawa z dnia 23 marca 1983 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

Dz.U.1983.16.78 | ustawa z dnia 23 marca 1983 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle papierniczym.

Dz.U.1983.20.91 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Zasady współdziałania organów nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową Inspekcją Pracy.

Dz.U.1983.19.83 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Konwencja o przekazywaniu osób skazanych. Strasburg.1983.03.21.

Dz.U.1995.51.279 | umowa międzynarodowa z dnia 21 marca 1983 r. | Akt obowiązujący

Wykonanie przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U.1983.19.84 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie robót na cele publiczne przez osoby wpisane do wykazu osób uporczywie uchylających się od pracy.

Dz.U.1983.17.81 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Cła i pozwolenia na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.1983.18.82 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Wyodrębnianie własności lokali w domach wielomieszkaniowych stanowiących własność osób fizycznych.

Dz.U.1983.21.93 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie złotem i platyną.

Dz.U.1983.15.73 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Wysokość zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych.

Dz.U.1983.15.75 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Rejestr spółdzielni.

Dz.U.1983.20.87 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Osiąganie wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.

Dz.U.1985.40.197 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Opłaty za przekazanie gospodarstwa rolnego następcy rolnika.

Dz.U.1983.13.66 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Określenie obowiązków najemcy w zakresie wykonywania drobnych napraw i odnawiania lokalu.

Dz.U.1983.11.56 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatkowego wykazu trucizn i środków szkodliwych.

Dz.U.1983.13.67 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1983 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich.

Dz.U.1983.10.53 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1983 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Dz.U.1983.13.62 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Zasady sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych.

Dz.U.1983.8.46 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Tryb wyboru oraz zasady działania rad pracowniczych w centralach banków i ich oddziałach.

Dz.U.1983.10.50 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwach bielskopodlaskim, katowickim, kieleckim i leszczyńskim.

Dz.U.1983.10.52 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Najniższe emerytury i renty.

Dz.U.1983.8.44 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe i zasady wypłaty tych świadczeń.

Dz.U.1983.10.49 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Wiek emerytalny pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Dz.U.1983.8.43 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1983 r. | Akt obowiązujący

Wysokość kwot emerytur i rent wolnych od potrąceń i egzekucji.

Dz.U.1983.8.45 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Ustalenie listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Dz.U.1983.9.47 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie niektórych ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym.

Dz.U.1983.8.42 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1983 r. | Akt jednorazowy

Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.1992.11.41 t.j. | ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Zaopatrzenie emerytalne górników i ich rodzin.

Dz.U.1995.30.154 t.j. | ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Niektóre prawa i obowiązki urzędników administracji celnej.

Dz.U.1983.5.34 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Handlu Zagranicznego.

Dz.U.1983.10.48 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.

Dz.U.1983.4.28 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1983 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1983.4.29 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1983 r. | Akt jednorazowy