Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.30.132

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 1996 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 stycznia 1996 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 29 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., dokonane zostały przewidziane w tym artykule notyfikacje i w związku z tym powyższa umowa weszła w życie dnia 21 grudnia 1995 r.