Law Journal

Zm.: ustawa o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.

Dz.U.1986.17.89 | ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Spółki z udziałem zagranicznym.

Dz.U.1986.17.88 | ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.1986.16.87 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1986 r. | Akt utracił moc

Syria-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1981.04.10.

Dz.U.1986.14.82 | umowa międzynarodowa z dnia 10 kwietnia 1981 r. | Akt obowiązujący

Ulgi w podatku dochodowym.

Dz.U.1986.13.78 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych.

Dz.U.1986.13.77 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1986 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb wydawania świadectwa radiooperatora.

Dz.U.1986.13.76 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U.1986.13.75 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Czasowy zakaz sprzedaży napojów alkoholowych.

Dz.U.1986.13.74 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o przedsiębiorstwach mieszanych.

Dz.U.1986.12.72 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks morski.

Dz.U.1986.12.71 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Prawo atomowe.

Dz.U.1986.12.70 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. | Akt utracił moc

Płatne urlopy dodatkowe dla niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach poligraficznych.

Dz.U.1986.11.65 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stosowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej.

Dz.U.1986.11.64 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1986.11.63 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1986 r. | Akt jednorazowy

Powołanie okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Radiowej.

Dz.U.1986.10.60 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.

Dz.U.1986.10.57 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1986 r. | Akt jednorazowy

Zasady kwalifikowania ceny jako rażąco wysokiej oraz okres obowiązywania ceny obniżonej.

Dz.U.1986.10.55 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Uznanie Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1986.10.54 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1986 r. | Akt utracił moc

Zasady współdziałania państwowych jednostek organizacyjnych z zakładami ubezpieczeń.

Dz.U.1986.10.53 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Dz.U.1986.9.52 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1986 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz.U.1986.9.51 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U.1986.9.50 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.

Dz.U.1986.9.49 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U.1986.9.48 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1986 r. | Akt jednorazowy

Poprawa gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz jego upadłość.

Dz.U.1986.8.46 t.j. | ustawa z dnia 29 czerwca 1983 r. | Akt utracił moc

Gospodarka finansowa przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1986.8.44 t.j. | ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

Dz.U.1986.7.43 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1986 r. | Akt utracił moc

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U.1986.7.40 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie wykazów służbowych i sporządzanie opinii dotyczących stosunku służbowego sędziów.

Dz.U.1986.6.38 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1986 r. | Akt utracił moc

Podwyższony wymiar czasu pracy w niektórych zakładach pracy w latach 1986-1990.

Dz.U.1986.6.34 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1986 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

Dz.U.1986.6.33 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Udzielanie odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawanie poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

Dz.U.1986.5.31 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 września 1979 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa rud.

Dz.U.1986.4.25 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U.1986.3.21 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.

Dz.U.1986.3.19 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1986 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

Dz.U.1986.2.14 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych rolnikom indywidualnym i członkom ich rodzin.

Dz.U.1986.2.13 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kwot najniższych emerytur i rent.

Dz.U.1986.2.12 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1986 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie rejestru jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U.1986.2.11 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U.1986.2.10 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem z uboju gospodarczego.

Dz.U.1986.1.9 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 1986 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń za 1985 r.

Dz.U.1986.1.7 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie kadencji rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.

Dz.U.1986.1.6 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.1986.1.5 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.1986.1.4 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie emerytur i rent w 1986 r.

Dz.U.1986.1.1 | ustawa z dnia 30 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Przekazanie szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.1985.63.335 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.

Dz.U.1985.63.333 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Dz.U.1985.63.332 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.

Dz.U.1985.63.331 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1985 r. | Akt jednorazowy