Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.37.161

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 marca 1996 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:
§  1. Do dnia 30 czerwca 1996 r. ustanawia się kontyngenty celne ilościowe na przywóz towarów pochodzących z Republiki Słowenii, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku.
§  2. Preferencyjne stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.
§  3. W zakresie uregulowanym w § 1 i 2 nie stosuje się stawek celnych określonych w taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 151, poz. 737).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI CELNYMI ILOŚCIOWYMI, POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI SŁOWENII

PozycjaKod PCNWyszczególnieniePreferencyjna stawka celnaKontyn-

gent

02070207Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji nr 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:125 ton
- Z ptactwa z gatunku Gallus

domesticus:

0207 11- - Nie cięte na kawałki,

świeże lub chłodzone:

0207 11 10 0- - - Oskubane i bez jelit,

z głowami i łapami,

znane jako "kurczaki

83%"

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 11 30 0- - - Oskubane i wypatro-

szone, bez głów i łap,

ale z szyjami, serca-

mi, wątrobami i żołąd-

kami, znane jako "kur-

czaki 70%"

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 11 90 0- - - Oskubane i wypatroszo-

ne, bez głów i łap

oraz bez szyj, serc,

wątrób i żołądków,

znane jako "kurczaki

65%" lub inaczej pre-

zentowane

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 12- - Nie cięte na kawałki,

mrożone:

0207 12 10 0- - - Oskubane i wypatroszo-

ne, bez głów i łap,

ale z szyjami, serca-

mi, wątrobami i żołąd-

kami, znane jako

"kurczaki 70%"

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 12 90 0- - - Oskubane i wypatroszo-

ne, bez głów i łap, i

bez szyj, serc, wątrób

i żołądków, znane jako

"kurczaki 65%" lub

inaczej prezentowane

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 14- - Kawałki i podroby mro-

żone:

- - - Kawałki:
0207 14 10 0- - - - Bez kości30

minimum 0,30 ECU/kg

- - - - Z kośćmi:
0207 14 20 0- - - - - Połówki i ćwiartki30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 14 30 0- - - - - Całe skrzydła z

końcami lub bez

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 14 40 0- - - - - Grzbiety, szyje,

grzbiety, łącznie

z szyjami, kupry

i końce skrzydeł

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 14 50 0- - - - - Piersi i ich

kawałki

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 14 60 0- - - - - Nogi i ich kawałki30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 14 70 0- - - - - Pozostałe30

minimum 0,30 ECU/kg

- - - Podroby:
0207 14 99 0- - - - Pozostałe30

minimum 0,30 ECU/kg

- Z indyków:
0207 24- - Nie cięte na kawałki,

świeże lub chłodzone:

0207 24 10 0- - - Oskubane i

wypatroszone, bez głów

i łap, ale z szyjami,

sercami, wątrobami i

żołądkami, znane jako

"indyki 80%"

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 24 90 0- - - Oskubane i wypatroszo-

ne, bez głów i łap i

bez szyj, serc, wątrób

i żołądków, znane jako

"indyki 73" lub ina-

czej prezentowane

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 25- - Nie cięte na kawałki,

mrożone:

0207 25 10 0- - - Oskubane i wypatroszo-

ne, bez głów i łap,

ale z szyjami, serca-

mi, wątrobami i żołąd-

kami, znane jako

"indyki 80%"

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 25 90 0- - - Oskubane i

wypatroszone, bez głów

i łap oraz bez szyj,

serc, wątrób i żołąd-

ków, znane jako "indy-

ki 73%" lub inaczej

prezentowane

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 27- - Kawałki i podroby, mro-

żone:

- - - Kawałki:
0207 27 10 0- - - - Bez kości30

minimum 0,30 ECU/kg

- - - - Z kośćmi:
0207 27 20 0- - - - - Połówki lub ćwiar-

tki

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 27 30 0- - - - - Całe skrzydła, z

końcami lub bez

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 27 40 0- - - - - Grzbiety, szyje,

grzbiety, łącznie

z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 27 50 0- - - - - Piersi i ich ka-

wałki

30

minimum 0,30 ECU/kg

- - - - - Nogi i ich

kawałki:

0207 27 60 0- - - - - - Uda i ich

kawałki

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 27 70 0- - - - - - Pozostałe30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 27 80 0- - - - - Pozostałe30

minimum 0,30 ECU/kg

- Z kaczek, gęsi i

perliczek:

0207 32- - Nie cięte na kawałki,

świeże lub chłodzone:

- - - Kaczki:
0207 32 11 0- - - - Oskubane, bez krwi i

jelit, ale nie wy-

patroszone, z głowa-

mi i łapami, znane

jako "kaczki 85%"

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 32 15 0- - - - Oskubane i

wypatroszone, bez

głów i łap, ale z

szyjami, sercami,

wątrobami i żołądka-

mi, znane jako

"kaczki 70%"

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 32 19 0- - - - Oskubane i

wypatroszone, bez

głów i łap oraz bez

szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako

"kaczki 63%" lub

inaczej prezentowane

30

minimum 0,30 ECU/kg

- - - Gęsi:
0207 32 51 0- - - - Oskubane, bez krwi,

nie wypatroszone z

głowami i łapami,

znane jako "gęsi

82%"

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 32 59 0- - - - Oskubane i wypatro-

szone, bez głów i

łap, z sercami i

żołądkami lub bez

serc i żołądków,

znane jako "gęsi

75%" lub inaczej

prezentowane

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 32 90 0- - - Perliczki30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 33- - Nie cięte na kawałki,

mrożone:

- - - Kaczki:
0207 33 11 0- - - - Oskubane i wypatro-

szone, bez głów i

łap, ale z szyjami,

sercami, wątrobami

i żołądkami, znane

jako "kaczki 70%"

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 33 19 0- - - - Oskubane i

wypatroszone bez

głów i łap oraz bez

szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako

"kaczki 63%" lub

inaczej prezentowane

30

minimum 0,30 ECU/kg

- - - Gęsi
0207 33 51 0- - - - Oskubane, bez krwi,

nie wypatroszone z

głowami i łapami,

znane jako "gęsi

82%"

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 33 59 0- - - - Oskubane i wypatro-

szone, bez głów i

łap, z sercami i

żołądkami lub bez

serc i żołądków,

znane jako "gęsi

75%" lub inaczej

prezentowane

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 33 90 0- - - Perliczki30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 36- - Pozostałe, mrożone:
- - - Kawałki:
- - - - Bez kości:
0207 36 11 0- - - - - Z gęsi30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 36 15 0- - - - - Z kaczek i

perliczek

30

minimum 0,30 ECU/kg

- - - - Z kośćmi:
- - - - - Połówki lub ćwiar-

tki:

0207 36 21 0- - - - - - Z kaczek30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 36 23 0- - - - - - Z gęsi30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 36 25 0- - - - - - Z perliczek30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 36 31 0- - - - - Całe skrzydła,

z końcami lub bez

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 36 41 0- - - - - Grzbiety, szyje,

grzbiety, łącznie

z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

30

minimum 0,30 ECU/kg

- - - - - Piersi i ich

kawałki:

0207 36 51 0- - - - - - Z gęsi30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 36 53 0- - - - - - Z kaczek i

perliczek

30

minimum 0,30 ECU/kg

- - - - - Nogi i ich

kawałki:

0207 36 61 0- - - - - - Z gęsi30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 36 63 0- - - - - - Z kaczek i

perliczek

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 36 71 0- - - - - Tusze gęsie i

kacze

30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 36 79 0- - - - - Pozostałe30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 36 89 0- - - - - Pozostałe30

minimum 0,30 ECU/kg

0207 36 90 0- - - - Pozostałe30

minimum 0,30 ECU/kg

04020402Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:25 ton
0402 10- W proszku, granulkach lub

w innej stałej postaci, o

zawartości tłuszczu w ma-

sie nie przekraczającej

1,5%:

- - Nie zawierające dodatku

cukru ani innego środka

słodzącego:

0402 10 11 0- - - W bezpośrednim opako-

waniu o zawartości

netto nie przekracza-

jącej 2,5 kg

35
0402 10 19 0- - - Pozostałe35
- - Pozostałe:
0402 10 91 0- - - W bezpośrednim

opakowaniu o zawarto-

ści netto nie

przekraczającej 2,5 kg

35
0402 10 99 0- - - Pozostałe35
- W proszku, granulkach lub

w innej stałej postaci, o

zawartości tłuszczu w

masie powyżej 1,5%:

0402 29- - Pozostałe:
- - - O zawartości tłuszczu

w masie nie

przekraczającej 27%:

0402 29 11 0- - - - Mleko specjalne dla

niemowląt, w

hermetycznie

zamkniętych pojemni-

kach, o zawartości

netto nie przekra-

czającej 500 g i o

zawartości tłuszczu

w masie powyżej 10%

5
- - - - Pozostałe:
0402 29 15 0- - - - - W bezpośrednim

opakowaniu o

zawartości netto

nie przekraczają-

cej 2,5 kg

5
0402 29 19 0- - - - - Pozostałe5
- - - O zawartości tłuszczu

w masie powyżej 27%:

0402 29 91 0- - - - W bezpośrednim opa-

kowaniu o zawartości

netto nie

przekraczającej 2,5

kg

5
0402 29 99 0- - - - Pozostałe5
04060406Sery i twarogi:50 ton
0406 90- Pozostałe sery:
- - Pozostałe:
- - - Emmentaler, Gruyere,

Sbrinz, Bergkase i

Appenzell:

- - - - Pozostałe:
0406 90 12 0- - - - Emmentaler17,5
0406 90 23 0- - - Edam17,5
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości tłu-

szczu w masie nie

przekraczającej

40% i o zawartości

masy wody w sub-

stancji

beztłuszczowej:

- - - - - - Powyżej 47%, ale

nie przekracza-

jącej 72%:

0406 90 78 0- - - - - - - Gouda17,5
04070407 00Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane:15 ton
- Drobiu:
- - Wylęgowe:
0407 00 11 0- - - Indycze albo gęsie12,5

minimum 0,015 ECU/szt.

0407 00 19 0- - - Pozostałe12,5

minimum 0,015 ECU/szt.

0407 00 30 0- - Pozostałe12,5

minimum 0,015 ECU/szt.

0407 00 90 0- Pozostałe12,5

minimum 0,015 ECU/szt.

08080808Jabłka, gruszki i pigwy, świeże100 ton
0808 10- Jabłka:
0808 10 10 0- - Jabłka na sok, luzem, od

16 września do 15 grud-

nia

30
- - - Od 1 stycznia do 31

marca:

0808 10 51 0- - - - Odmiany Golden

Delicious

30
0808 10 53 0- - - - Odmiany Grany Smith30
0808 10 59 0- - - - Pozostałe30
- - - Od 1 kwietnia do 30

czerwca:

0808 10 61 0- - - - Odmiany Golden

Delicious

10
0808 10 63 0- - - - Odmiany Grany Smith10
0808 10 69 0- - - - Pozostałe10
- - - Od 1 do 31 lipca:
0808 10 71 0- - - - Odmiany Golden

Delicious

5
0808 10 73 0- - - - Odmiany Grany Smith5
0808 10 79 0- - - - Pozostałe5
- - - Od 1 sierpnia do 31

grudnia:

0808 10 92 0- - - - Odmiany Golden

Delicious

30
0808 10 94 0- - - - Odmiany Grany Smith30
0808 10 98 0- - - - Pozostałe30
0808 20- Gruszki i pigwy:25 ton
- - Gruszki:
0808 20 10 0- - - Na wino gruszkowe,

luzem, od 1 sierpnia

do 31 grudnia

25
- - - Pozostałe:
0808 20 31 0- - - - Od 1 stycznia do 31

marca

5
0808 20 37 0- - - - Od 1 do 30 kwietnia5
0808 20 41 0- - - - Od 1 maja do 30

czerwca

5
0808 20 47 0- - - - Od 1 do 15 lipca5
0808 20 51 0- - - - Od 15 do 31 lipca5
0808 20 57 0- - - - Od 1 sierpnia do 31

października

25
0808 20 67 0- - - - Od 1 listopada do 31

grudnia

25
0808 20 90 0- - Pigwy12,5
12091209Nasiona, owoce i zarodniki,

siewne:

25 ton
- Nasiona buraków:
1209 11 00 0- - Nasiona buraków cukro-

wych

7,5
1209 19 00 0- - Pozostałe7,5
- Nasiona roślin pastewnych

inne niż nasiona buraków:

1209 21 00 0- - Nasiona lucerny (alfa

alfa)

5
1209 22- - Nasiona koniczyny

(Trifolium spp.):

1209 22 10 0- - - Koniczyny czerwonej

(Trifolium pratense

L.)

5
1209 22 80 0- - - Pozostałej5
1209 23- - Nasiona kostrzewy:
1209 23 11 0- - - Kostrzewy łąkowej

(Festuca pratensis

Huds.)

5
1209 23 15 0- - - Kostrzewy czerwonej

(Festuca rubra L.)

5
1209 23 80 0- - - Pozostałe5
1209 24 00 0- - Nasiona wiechliny

łąkowej (Poa pratensis

L.)

5
1209 25- - Nasiona rajgrasu (Lolium

multiflorum Lam., Lolium

perenne L.):

1209 25 10 0- - - Rajgras włoski (życica

wielkokwiatowa) (łącz-

nie z rajgrasem

westerwoldzkim)

(Lolium multiflorum

Lam.)

5
1209 25 90 0- - - Rajgras angielski

(życica trwała)

(Lolium perenne L.)

5
1209 26 00 0- - Nasiona tymotki5
1209 29- - Pozostałe:
1209 29 10 0- - - Nasiona wyki; nasiona

wiechliny (błotnej,

zwyczajnej) (Poa

palustris L., Poa

trivalis L.,); nasiona

kupkówki (Dactylis

glomerata L.,); nasio-

na mietlicy (Agrostis)

5
1209 29 50- - - Ziarno łubinu:
1209 29 50 1- - - - Siewne5
1209 29 50 9- - - - Pozostałe5
1209 29 80 0- - - Pozostałe5
1209 30 00 0- Nasiona roślin zielnych

(ziołowych) hodowanych

głównie dla ich kwiatów

5
- Pozostałe:
1209 91- - Nasiona warzyw:
1209 91 10 0- - - Nasiona kalarepy

(Brassica oleracea L.

var. caulorapa i

gongylodes L.)

5
1209 91 90 0- - - Pozostałe5
1209 99- - Pozostałe:
1209 99 10 0- - - Nasiona drzew leśnych5
- - - Pozostałe:
1209 99 91 0- - - - Nasiona roślin hodo-

wanych głównie dla

ich kwiatów oprócz

objętych podpozycją

nr 1209 30

5
1209 99 99 0- - - - Pozostałe5
12111211Rośliny i ich części (łącznie z nasionami i owocami) używane głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, krojone, kruszone, nawet proszkowane:25 ton
1211 10 00 0- Korzenie lukrecji0
1211 20 00 0- Korzenie żeńszenia5
1211 90- Pozostałe:
1211 90 10 0- - Maruna (kwiaty, liście,

łodygi, skórki i korze-

nie)

5
1211 90 30 0- - Fasola tonkińska5
1211 90 40 0- - Mięta (łodygi i liście)5
1211 90 60 0- - Lipa (kwiaty i liście)5
1211 90 65 0- - Werbena (liście i wierz-

chołki)

5
1211 90 70 0- - Lebiodka pospolita

(Origanum vulgare) (ga-

łązki, łodyżki i

liście)

5
1211 90 75 0- - Szałwia (Salvia

officinalis) (liście i

kwiaty)

5
1211 90 80 0- - Pozostałe5
16011601 00Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte o te produkty:10 ton
1601 00 10 0- Z wątroby17,5
- Pozostałe:
1601 00 91 0- - Kiełbasy, suche lub do

okładania, nie gotowane

17,5
1601 00 99 0- - Pozostałe17,5
16021602Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew:250 ton
1602 10 00 0- Przetwory homogenizowane20
1602 20- Z wątroby dowolnych

zwierząt:

- - Z wątroby gęsiej lub

kaczej:

1602 20 11 0- - - Zawierające w masie

75% lub więcej

otłuszczonej wątroby

20
1602 20 19 0- - - Pozostałe20
1602 20 90 0- - Pozostałe20
- Z drobiu objętego pozycją

nr 0105:

1602 31- - Z indyków:
- - - Zawierające w masie

57% lub więcej mięsa

lub podrobów:

1602 31 11 0- - - - Zawierające wyłącz-

nie gotowane mięso

indycze

20
1602 31 19 0- - - - Pozostałe20
1602 31 30 0- - - Zawierające w masie

25% lub więcej, ale

mniej niż 57% mięsa

lub podrobów

20
1602 31 90 0- - - Pozostałe20
1602 39- - Pozostałe:
- - - Zawierające w masie

57% lub więcej mięsa

lub podrobów:

1602 39 21 0- - - - Nie gotowane20
1602 39 29 0- - - - Pozostałe20
1602 39 40 0- - - Zawierające w masie

25% lub więcej, ale

mniej niż 57% mięsa

drobiowego lub

podrobów

20
1602 39 80 0- - - Pozostałe20
- Z wieprzowiny:
1602 41- - Szynki i ich części:
1602 41 10 0- - - Ze świń domowych20
1602 41 90 0- - - Pozostałe20
1602 42- - Łopatki i ich części:
1602 42 10 0- - - Ze świń domowych20
1602 42 90 0- - - Pozostałe20
1602 49- - Pozostałe łącznie z

mieszankami:

- - - Ze świń domowych:
- - - - Zawierające w masie

80% lub więcej mięsa

lub dowolnego rodza-

ju podrobów, włącz-

nie z tłuszczami do-

wolnego rodzaju i

pochodzenia:

1602 49 11 0- - - - - Schaby (bez

karkowych) i ich

części łącznie z

mieszankami

schabów i szynek

20
1602 49 13 0- - - - - Karki i ich części

łącznie z

mieszankami oboj-

czyków i łopatek

20
1602 49 15 0- - - - - Pozostałe mieszan-

ki zawierające

szynki, łopatki,

schaby lub karki

oraz ich części

20
1602 49 19 0- - - - - Pozostałe20
1602 49 30 0- - - - Zawierające w masie

40% lub więcej, ale

mniej niż 80% mięsa

lub dowolnego

rodzaju podrobów

łącznie z tłuszczami

dowolnego rodzaju i

pochodzenia

20
1602 49 50 0- - - - Zawierające w masie

mniej niż 40% mięsa

lub dowolnego rodza-

ju podrobów łącznie

z tłuszczami

dowolnego rodzaju i

pochodzenia

20
1602 49 90 0- - - Pozostałe20
1602 50- Z wołowiny:
1602 50 10 0- - Nie gotowane; mieszanki

gotowanego mięsa lub

podrobów z nie gotowanym

mięsem lub podrobami

20
- - Pozostałe:
- - - W opakowaniach

hermetycznych:

1602 50 31 0- - - - Wołowina gotowana

konserwowana solą

20
1602 50 39 0- - - - Pozostałe20
1602 50 80 0- - - Pozostałe20
1602 90- Pozostałe łącznie z

przetworami z krwi dowol-

nych zwierząt:

1602 90 10 0- - Przetwory z krwi

dowolnych zwierząt

20
- - Pozostałe:
1602 90 31 0- - - Z dziczyzny lub z

królików

20
- - - Pozostałe:
1602 90 51 0- - - - Zawierającej mięso

lub podroby ze świń

domowych

20
- - - - Pozostałe:
- - - - - Zawierającej mięso

wołowe lub

podroby:

1602 90 61 0- - - - - - Nie gotowane;

mieszanki goto-

wanego mięsa lub

podrobów z nie

gotowanym mięsem

lub podrobami

20
1602 90 69 0- - - - - - Pozostałe20
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Z baraniny lub

koziny:

- - - - - - - Nie gotowane;

mieszanki go-

gotowanego

mięsa lub

podrobów z nie

gotowanym

mięsem lub

podrobami:

1602 90 72 0- - - - - - - - Z baraniny20
1602 90 74 0- - - - - - - - Z koziny20
- - - - - - - Pozostałe:
1602 90 76 0- - - - - - - - Z baraniny20
1602 90 78 0- - - - - - - - Z koziny20
1602 90 98 0- - - - - - Pozostałe20
16041604Przetworzone i konserwowane ryby; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej:100 ton
- Ryby, całe lub w kawał-

kach, ale nie mielone:

1604 13- - Sardynki, sardynele i

szproty:

- - - Sardynki:
1604 13 11 0- - - - W oliwie z oliwek17,5
1604 13 19 0- - - - Pozostałe17,5
1604 13 90- - - Pozostałe17,5
1604 15- - Makrele:
- - - Z gatunków Scomber

scombrus i Scomber

japonicus:

1604 15 11 0- - - - Filety17,5
1604 15 19 0- - - - Pozostałe17,5
1604 15 90 0- - - Z gatunku Scomber

australasicus

17,5
1604 20- Pozostałe przetwory lub

konserwy z ryb:

1604 20 05 0- - Przetwory z surimi17,5
- - Pozostałe:
1604 20 10 0- - - Z łososia17,5
1604 20 30 0- - - Z łososiowatych innych

niż łosoś

17,5
1604 20 40 0- - - Z sardeli17,5
1604 20 50 0- - - Z sardynek, bonito

śródziemnomorskiego,

makreli z gatunków

Scomber scombrus i

Scomber japonicus, ryb

z gatunku Orcynopsis

unicolor

17,5
1604 20 70 0- - - Z tuńczyków, bonito

latających lub pozo-

stałych ryb z rodzaju

Euthynnus

17,5
1604 20 90 0- - - Z pozostałych ryb17,5
17041704Wyroby cukiernicze (łącznie z białą czekoladą), nie zawierające kakao:7,5 tony
1704 10- Guma do żucia, również

pokryta cukrem:

- - Zawierająca w masie

mniej niż 60% sacharozy

(łącznie z cukrem inwer-

towanym wyrażonym jako

sacharoza):

1704 10 11 0- - - Guma w paskach15 + DCC
1704 10 19 0- - - Pozostała15 + DCC
- - Zawierająca w masie 60%

lub więcej sacharozy

(łącznie z cukrem inwer-

towanym wyrażonym jako

sacharoza):

1704 10 91 0- - - Guma w paskach15 + DCC
1704 10 99 0- - - Pozostała15 + DCC
18061806Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao:50 ton
1806 90- Pozostałe:
1806 90 60 0- - Pasty do smarowania

zawierające kakao

22,5 + DCC
19021902Ciasto makaronowe, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, makaron, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, przygotowany lub nie:50 ton
- Ciasto makaronowe nie go-

towane, nie nadziewane ani

nie przygotowane inaczej:

1902 11 00 0- - Zawierające jaja20
1902 19- - Pozostałe:
1902 19 10 0- - - Nie zawierające mąki

lub grysiku ze zwykłej

pszenicy

20
1902 19 90 0- - - Pozostałe20
19051905Chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity) i inne wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby:50 ton
1905 90- Inne:
1905 90 10 0- - Mace12,5
1905 90 20 0- - Opłatki sakralne, puste

kapsułki stosowane do

celów farmaceutycznych,

wafle wytłaczane, papier

ryżowy i podobne

produkty

12,5
- - Pozostałe:
1905 90 30 0- - - Chleb nie zawierający

dodatku miodu, jajek,

sera lub owoców, a

zawierający w suchej

masie nie więcej niż

5% cukru i nie więcej

niż 5% tłuszczu

12,5 + DCC
1905 90 40 0- - - Wafle i opłatki o za-

wartości wody w masie

powyżej 10%

17,5 + DCC
1905 90 45 0- - - Herbatniki (biskwity)12,5 + DCC
1905 90 55 0- - - Produkty wytłaczane

lub ekspandowane,

pikantne lub solone

12,5
- - - Pozostałe:
1905 90 60 0- - - - Z dodatkiem środka

słodzącego

20 + DCC
1905 90 90 0- - - - Pozostałe17,5
20052005Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, nie mrożone, inne niż produkty objęte pozycją nr 2006:15 ton
2005 90- Pozostałe warzywa i mie-

szanki warzywne:

2005 90 10 0- - Owoce z rodzaju Capsicum

inne niż słodka papryka

lub pieprz angielski

15
20092009Soki owocowe (łącznie z moszczem winogronowym) i soki warzywne nie sfermentowane i nie zawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej:50 ton
2009 80- Sok z dowolnego innego po-

jedynczego owocu lub z do-

wolnego warzywa:

- - O gęstości powyżej

1,33 g/cm3 przy 20oC:

- - - Sok z gruszek:
2009 80 11 0- - - - O wartości nie

przekraczającej 22

ECU za 100 kg masy

netto

25 + DCC
2009 80 19 0- - - - Pozostałe25 + DCC
- - - Pozostałe:
- - - - O wartości nie prze-

kraczającej 30 ECU

za 100 kg masy

netto:

2009 80 32 0- - - - - Soki z owoców

męczennicy i guawy

17,5 + DCC
2009 80 33 0- - - - - Soki z mango, owo-

ców smaczeliny,

papaya, owoców

tamaryndy, owoców

nerkowca, lychees

(Lyphii

chinensis),

jackfruit (owoców

indyjskiego drzewa

chlebowego), owo-

ców sączyńca,

owoców oskomianu

(carambola) i

pitahaya

17,5 + DCC
2009 80 35 0- - - - - Pozostałe17,5 + DCC
- - - - Pozostałe:
2009 80 36 0- - - - - Soki z owoców

tropikalnych

25 + DCC
2009 80 38 0- - - - - Pozostałe25 + DCC
- - O gęstości nie

przekraczającej

1,33 g/cm3 przy 20oC:

- - - Sok z gruszek:
2009 80 50 0- - - - O wartości powyżej

18 ECU za 100 kg

masy netto, zawiera-

jący dodatek cukru

17,5 + DCC
- - - - Pozostałe:
2009 80 61 0- - - - - Z dodatkiem cukru

o zawartości po-

wyżej 30% w masie

17,5 + DCC
2009 80 63 0- - - - - O zawartości

dodatku cukru nie

przekraczającej

30% w masie

17,5 + DCC
2009 80 69 0- - - - - Nie zawierający

dodatku cukru

17,5
- - - Pozostałe:
- - - - O wartości powyżej

30 ECU za 100 kg

masy netto, zawie-

rający dodatek

cukru:

2009 80 71 0- - - - - Sok wiśniowy i

czereśniowy

17,5 + DCC
2009 80 73 0- - - - - Soki z owoców

tropikalnych

17,5 + DCC
2009 80 79 0- - - - - Pozostałe17,5 + DCC
- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości do-

datku cukru w ma-

sie powyżej 30%:

2009 80 83 0- - - - - - Soki z owoców

męczennicy i

guawy

17,5 + DCC
2009 80 84- - - - - - Soki z mango,

owoców

smaczeliny,

papaya, owoców

tamaryndy, owo-

ców nerkowca,

liczi (śliwki

chińskie), owoce

kanawalii

(owoców

indyjskiego

drzewa chlebo-

wego), owoców

sączyńca, owoców

oskomianu

(carambola) i

pitahaya

17,5 + DCC
2009 80 86- - - - - - Pozostałe17,5 + DCC
- - - - - O zawartości do-

datku cukru w ma-

sie nie przekra-

czającej 30%:

2009 80 88 0- - - - - - Soki z owoców

tropikalnych

17,5 + DCC
2009 80 89 0- - - - - - Pozostałe17,5 + DCC
- - - - - Nie zawierający

dodatku cukru:

2009 80 95 0- - - - - - Soki z owoców z

gatunku

Vaccinium

macrocarpon

17,5
2009 80 96 0- - - - - - Sok wiśniowy i

czereśniowy

17,5
2009 80 97 0- - - - - - Soki z owoców

tropikalnych

25
2009 80 99- - - - - - Pozostałe:
2009 80 99 1- - - - - - - Soki owocowe17,5
2009 80 99 9- - - - - - - Pozostałe17,5
2009 90- Mieszanki soków:
- - O gęstości powyżej

1,33 g/cm3 przy 20oC:

- - - Mieszanki soków

jabłkowego i gruszko-

wego:

2009 90 11 0- - - - O wartości nie

przekraczającej

22 ECU za 100 kg

masy netto

25 + DCC
2009 90 19 0- - - - Pozostałe25 + DCC
- - - Pozostałe:
2009 90 21 0- - - - O wartości nie

przekraczającej 30

ECU za 100 kg masy

netto

25 + DCC
2009 90 29 0- - - - Pozostałe25 + DCC
- - O gęstości nie przekra-

czającej 1,33 g/cm3 przy

20oC:

- - - Mieszanki soków

jabłkowego i gruszko-

wego:

2009 90 31 0- - - - O wartości nie

przekraczającej 18

ECU za 100 kg masy

netto i o zawartości

dodatku cukru w ma-

sie powyżej 30%

17,5 + DCC
2009 90 39 0- - - - Pozostałe17,5 + DCC
- - - Pozostałe:
- - - - O wartości powyżej

30 ECU za 100 kg

masy netto:

- - - - - Mieszanki soków

owoców cytrusowych

i soku ananasowe-

go:

2009 90 41 0- - - - - - Zawierające

dodatek cukru

17,5 + DCC
2009 90 49 0 - - - - - - Pozostałe17,5
- - - - - Pozostałe:
2009 90 51 0- - - - - - Zawierające

dodatek cukru

17,5 + DCC
2009 90 59 0- - - - - - Pozostałe17,5
- - - - O wartości nie

przekraczającej 30

ECU za 100 kg masy

netto:

- - - - - Mieszanki soków

owoców cytrusowych

i soku

ananasowego:

2009 90 71 0- - - - - - O zawartości do-

datku cukru w

masie powyżej

30%

17,5 + DCC
2009 90 73 0- - - - - - O zawartości

dodatku cukru w

masie nie prze-

kraczającej 30%

17,5 + DCC
2009 90 79 0- - - - - - Nie zawierające

dodatku cukru

17,5
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - O zawartości

dodatku cukru w

masie powyżej

30%:

2009 90 92 0- - - - - - - Mieszanki so-

ków z owoców

tropikalnych

17,5 + DCC
2009 90 94 0- - - - - - - Pozostałe17,5 + DCC
- - - - - - O zawartości

dodatku cukru

w masie nie

przekraczającej

30%:

2009 90 95- - - - - - - Mieszanki so-

ków z owoców

tropikalnych

17,5 + DCC
2009 90 96 0- - - - - - - Pozostałe17,5 + DCC
- - - - - - Nie zawierające

dodatku cukru:

2009 90 97 0- - - - - - - Mieszanki

soków z owoców

tropikalnych

17,5
2009 90 98 0- - - - - - - Pozostałe17,5
21032103Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i grysik z gorczycy oraz gotowa musztarda:75 ton
2103 10 00 0- Sos sojowy10
2103 20 00 0- Ketchup pomidorowy i inne

sosy pomidorowe

17,5

minimum

0,175 ECU/kg

2103 30- Mąka i grysik z gorczycy

oraz gotowa musztarda:

2103 30 10 0- - Mąka i grysik z gorczycy17,5
2103 30 90 0- - Gotowa musztarda22,5
2103 90- Pozostałe:
2103 90 10 0- - Ostry sos z mango w

płynie

15
2103 90 30 0- - Gorzkie aromatyczne

zaprawy o objętościowej

mocy alkoholu od 44,2 do

49,2% obj., zawierające

w masie od 1,5 do 6%

goryczki, przypraw i

różnych składników oraz

4 do 10% cukru, w

pojemnikach

zawierających 0,5 litra

lub mniej

61,5

minimum 0,6 ECU/kg

2103 90 90 0- - Pozostałe15
21062106Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:50 ton
2106 10- Koncentraty proteinowe i

teksturowane substancje

proteinowe:

2106 10 20 0- - Nie zawierające

tłuszczów mleka,

sacharozy, izoglukozy,

glukozy lub skrobi lub

zawierające mniej niż

1,5% tłuszczu mleka, 5%

sacharozy lub

izoglukozy, 5% glukozy

lub skrobi

10
2106 10 80 0- - Pozostałe10
2106 90- Pozostałe:
2106 90 10 0- - Ser fondue10
2106 90 20 0- - Złożone preparaty

alkoholowe, inne niż na

bazie substancji

zapachowych w rodzaju

używanych do produkcji

napojów

181,95 minimum 4,35 ECU/% hl
- - Aromatyzowane lub

barwione syropy cukrowe:

2106 90 30 0- - - Syropy izoglukozowe10 minimum 0,085 ECU/kg
- - - Pozostałe:
2106 90 51 0- - - - Syrop laktozowy10
2106 90 55 0- - - - Syrop glukozowy i z

maltodekstryny

10 minimum 0,085 ECU/kg
2106 90 59 0- - - - Pozostałe10
- - Pozostałe:
2106 90 92 0- - - Nie zawierające

tłuszczów mleka,

sacharozy, izoglukozy,

glukozy lub skrobi lub

zawierające mniej niż

1,5% tłuszczu mleka,

5% sacharozy lub

izoglukozy, 5% glukozy

lub skrobi

10
2106 90 98 0- - - Pozostałe10
22032203 00Piwo otrzymywane ze słodu:1250 hl
- W pojemnikach zawierają-

cych nie więcej niż 10

litrów:

2203 00 01 0- - W butelkach15

minimum 0,125 ECU/l

2203 00 09 0- - Pozostałe15

minimum 0,125 ECU/l

2203 00 10 0- W pojemnikach zawierają-

cych więcej niż 10 litrów

15

minimum 0,125 ECU/l

22042204Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji 2009:4250 hl
2204 10- Wino musujące:
- - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu nie mniejszej

niż 8,5% obj.:

2204 10 11- - - Szampan:
2204 10 11 1- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu nie

mniejszej niż 8,5 %

ale nie większej niż

22% obj.

15

minimum 21 ECU/hl

2204 10 11 9- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22%

obj.

33

+ 66,35 ECU/hl

+ 0,11 ECU/kg

2204 10 19- - - Pozostałe:
2204 10 19 1- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu nie

mniejszej niż 8,5%,

ale nie większej niż

22% obj.

15

minimum 21 ECU/hl

2204 10 19 9- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22%

obj.

33

+ 66,35 ECU/hl + 0,11 ECU/kg

- - Pozostałe:
2204 10 91 0- - - Asti spumante15

minimum 21 ECU/hl

2204 10 99 0- - - Pozostałe15

minimum 21 ECU/hl

- Pozostałe wina; moszcz

winogronowy z fermentacją

nie rozpoczętą lub zatrzy-

maną przez dodanie

alkoholu:

2204 21- - W pojemnikach

zawierających 2 litry

lub mniej:

2204 21 10- - - Wina inne niż z

podpozycji 2204 10 w

butelkach z korkami

"grzybkowymi"

przytrzymywanymi

przewiązkami lub

zapięciami; wina do-

starczane inaczej,

pozostające dzięki

obecności dwutlenku

węgla w roztworze pod

nadciśnieniem nie

mniejszym niż 1 bar,

ale mniejszym niż

3 bary, mierzonym w

temperaturze 20oC:

2204 21 10 1- - - - O rzeczywistej

objętościowej

alkoholu nie

większej niż 22%

obj.

15

minimum 21 ECU/hl

2204 21 10 9- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22%

obj.

33

+ 66,35 ECU/hl

+ 0,11 ECU/kg

- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej obję-

tościowej mocy

alkoholu nie

przewyższającej

13% obj.:

- - - - - Wina jakościowe

produkowane w

określonych

rejonach:

- - - - - - Białe:
2204 21 11 0- - - - - - - Alsace15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 12 0- - - - - - - Bordeaux15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 13 0- - - - - - - Bourgogne

(Burgundy)

15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 17 0- - - - - - - Val de Loire

(Loire valley)

15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 18 0- - - - - - - Mosel-Saar-

Ruwer

15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 19 0- - - - - - - Pfalz15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 22 0- - - - - - - Rheinhessen15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 24 0- - - - - - - Lazio (Latium)15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 26 0- - - - - - - Toscana

(Tuscany)

15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 27 0- - - - - - - Trentino, Alto

Adige i Friuli

15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 28 0- - - - - - - Veneto15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 32 0- - - - - - - Vinho Verde15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 34 0- - - - - - - Penedes15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 36 0- - - - - - - Rioja15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 37 0- - - - - - - Valencia15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 38 0- - - - - - - Pozostałe15

minimum 12,5 ECU/hl

- - - - - - Pozostałe:
2204 21 42 0- - - - - - - Bordeaux15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 43 0- - - - - - - Bourgogne

(Burgundy)

15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 44 0- - - - - - - Beaujolais15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 46 0- - - - - - - Cotes du Rhone15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 47 0- - - - - - - Languedoc-

Rousillon

15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 48 0- - - - - - - Val de Loire

(Loire valley)

15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 62 0- - - - - - - Piemonte

(Piemont)

15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 66 0- - - - - - - Toscana

(Tuscany)

15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 67 0- - - - - - - Trentino i

Alto Adige

15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 68 0- - - - - - - Veneto15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 69 0- - - - - - - Dao, Bairrada

i Douro

15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 71 0- - - - - - - Navarra15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 74 0- - - - - - - Penedes15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 76 0- - - - - - - Rioja15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 77 0- - - - - - - Valdepenas15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 78 0- - - - - - - Pozostałe15

minimum 12,5 ECU/hl

- - - - - Pozostałe:
2204 21 79 0- - - - - - Białe15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 80 0- - - - - - Pozostałe15

minimum 12,5 ECU/hl

- - - - O rzeczywistej obję-

tościowej mocy

alkoholu powyżej 13%

obj., ale nie prze-

wyższającej 15%

obj.:

- - - - - Wina jakościowe

produkowane w

określonych regio-

nach:

2204 21 81 0- - - - - - Białe15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 82 0- - - - - - Pozostałe15

minimum 12,5 ECU/hl

- - - - - Pozostałe:
2204 21 83 0- - - - - - Białe15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 84 0- - - - - - Pozostałe15

minimum 12,5 ECU/hl

- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej 15%

obj., ale nie

przewyższającej 18%

obj.:

2204 21 89 0- - - - - Port15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 21 94 0- - - - - Pozostałe15

minimum 12,5 ECU/hl

- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej 18%

obj., ale nie prze-

kraczającej 22%

obj.:

2204 21 95 0- - - - - Port15

minimum 12,5 ECU/hl

2204 29- - Pozostałe:
2204 29 10- - - Wina inne niż z pod-

pozycji 2204 10 w

butelkach z korkami

"grzybkowymi"

przytrzymywanymi prze-

wiązkami lub zapięcia-

mi; wina dostarczane

inaczej, pozostające

w wyniku obecności

dwutlenku węgla w roz-

tworze, pod nadciśnie-

niem nie mniejszym niż

1 bar, ale mniejszym

niż 3 bary, mierzonym

w temperaturze 20oC:

2204 29 10 1- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu nie więk-

szej niż 22% obj.

12,5

minimum 21 ECU/hl

2204 29 10 9- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22%

obj.

33

+ 66,35 ECU/hl

+ 0,11 ECU/kg

- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu nie prze-

wyższającej 13%

obj.:

- - - - - Wina jakościowe

produkowane w

określonych regio-

nach:

- - - - - - Białe:
2204 29 12 0- - - - - - - Bordeaux12,5

minimum 2,5 ECU/hl

2204 29 13 0- - - - - - - Bourgogne

(Burgundy)

12,5

minimum 2,5 ECU/hl

2204 29 17 0- - - - - - - Val de Loire

(Loire valley)

12,5

minimum 2,5 ECU/hl

2204 29 18 0- - - - - - - Pozostałe12,5

minimum 2,5 ECU/hl

- - - - - - Pozostałe:
2204 29 42 0- - - - - - - Bordeaux12,5

minimum 2,5 ECU/hl

2204 29 43 0- - - - - - - Bourgogne

(Burgundy)

12,5

minimum 2,5 ECU/hl

2204 29 44 0- - - - - - - Beaujolais12,5

minimum 2,5 ECU/hl

2204 29 46 0- - - - - - - Cotes du Rhone12,5

minimum 2,5 ECU/hl

2204 29 47 0- - - - - - - Languedoc-

Roussillon

12,5

minimum 2,5 ECU/hl

2204 29 48 0- - - - - - - Val de Loire

(Loire valley)

12,5

minimum 2,5 ECU/hl

2204 29 58 0- - - - - - - Pozostałe12,5

minimum 2,5 ECU/hl

- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Białe:
2204 29 62 0- - - - - - - Sicilia

(Sicily)

12,5

minimum 2,5 ECU/hl

2204 29 64 0- - - - - - - Veneto12,5

minimum 2,5 ECU/hl

2204 29 65 0- - - - - - - Pozostałe12,5

minimum 2,5 ECU/hl

- - - - - - Pozostałe:
2204 29 71 0- - - - - - - Puglia

(Apuglia)

12,5

minimum 2,5 ECU/hl

2204 29 72 0- - - - - - - Sicilia

(Sicily)

12,5

minimum 2,5 ECU/hl

2204 29 75 0- - - - - - - Pozostałe12,5

minimum 2,5 ECU/hl

- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej 13%

obj., ale nie

przewyższającej 15%

obj.:

- - - - - Wina jakościowe

produkowane w

określonych regio-

nach:

2204 29 81 0- - - - - - Białe12,5

minimum 3,5 ECU/hl

2204 29 82 0- - - - - - Pozostałe12,5

minimum 3,5 ECU/hl

- - - - - Pozostałe:
2204 29 83 0- - - - - - Białe12,5

minimum

3,5 ECU/hl

2204 29 84 0- - - - - - Pozostałe12,5

minimum 3,5 ECU/hl

- - - - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu powyżej 15%

obj., ale nie prze-

wyższającej 18%

obj.:

2204 29 89 0- - - - - Port12,5

minimum 10,5 ECU/hl

2204 29 94 0- - - - - Pozostałe12,5

minimum 10,5 ECU/hl

22052205Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub

substancjami aromatycznymi:

1250 hl
2205 10- W pojemnikach

zawierających 2 litry lub

mniej:

2205 10 10 0- - O rzeczywistej

objętościowej mocy

alkoholu wynoszącej 18%

obj. lub mniejszej

15

minimum 6,25 ECU/hl

2205 90- Pozostałe:
2205 90 10 0- - O rzeczywistej objęto-

ściowej mocy alkoholu

wynoszącej 18% obj. lub

mniejszej

15

minimum

5 ECU/hl