Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.28.125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1996 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 listopada 1995 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1993 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 28 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1993 r., dokonane zostały przewidziane w tym artykule notyfikacje i w związku z tym powyższa umowa wchodzi w życie dnia 5 grudnia 1995 r.