Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.29.130

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 1996 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 stycznia 1996 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 29 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r., dokonane zostały przewidziane w tym artykule notyfikacje i w związku z tym powyższa Umowa weszła w życie dnia 22 grudnia 1995 r.