Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.31.136

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 marca 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 marca 1996 r.
w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego w roku 1996 i 1997.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o czasie letnim (Dz. U. Nr 29, poz. 128) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Czas letni wprowadza się:
1) w 1996 r. - dnia 31 marca,
2) w 1997 r. - dnia 30 marca

o godzinie 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 czasu Greenwich Mean Time).

2. Wprowadzenie czasu letniego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego (wschodnioeuropejskiego).
§  2.
1. Czas letni odwołuje się:
1) w 1996 r. - dnia 27 października,
2) w 1997 r. - dnia 26 października

o godzinie 3 minut 00 czasu wschodnioeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 czasu Greenwich Mean Time).

2. Odwołanie czasu letniego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego (godziną 1 minut 00 czasu Greenwich Mean Time).
3. Czas od godziny 2 minut 00 do godziny 3 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego będzie się oznaczać dodatkową literą "a" (godzina 2a minut 01, aż do godziny 3a minut 00), po czym nastąpi godzina 3 minut 01 czasu środkowoeuropejskiego.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.