Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.28.127

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1996 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 października 1995 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 12 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r., dokonane zostały przewidziane w tym artykule notyfikacje i w związku z tym powyższa umowa weszła w życie dnia 4 października 1995 r.